مرکز آموزش علمی کاربردی افق با مجوز دانشگاه جامع و وزارت کار ، اقدام به کاریابی می نماید

در حال حاضر شرکت هیوندای (کرمان خودرو) و شرکت ایمن پاد پوشش استخدام دارند.

جهت اقدام بصورت زیر عمل نمایید:

1- تکمیل کارنامک (Resume) طبق نمونه به همراه تعیین نوع شغل (در ابتدای فرم نمونه ذک شده است) نمونه فرم کارنامک(Resume).

2- پرداخت هزینه خدمات کاریابی به مبلغ 60 هزار تومان معادل 600.000 ریال به حساب زیر:

شماره کارت: 1489-6558-8610-6219 بانک سامان به نام خانم زهرا قریشی

شماره شبا: IR۱۳۰۵۶۰۰۸۱۳۸۰۰۰۰۷۴۱۸۶۷۰۰۱ بانک سامان شعبه دولت کد 813

3- ارسال رایانامه (E-mail) فرم تکمیل شده کارنامک به همراه تصویر فیش واریزی هزینه خدمات، حداکثر تا تاریخ 1402/03/30 به آدرس اینترنتی زیر :

ofogh.uni@gmail.com

4- بررسی کارنامک (Resume) ارسالی تکمیل شده توسط متخصصان کاریابی مرکز

5- معرفی به دستگاه های متقاضی نیرو بر اساس شغل مورد نیاز آن سازمان و شغل تعیین شده توسط متقاضی

در ادامه تعدادی از مشاغل موجود ارائه شده است:

ردیفعنوان شغلتوانمندی های مورد نیازجنسیتمحل کار
1کارشناس ارتباط با مشتری (CRM)مهارتهای ارتباطی بالا و شخصیت مناسب ،آشنا با سیستم های ارتباط با مشتری ، زبان انگلیسی خوب ، سابقه کاری 2 سال به بالاترجیحا خانمشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
2کارشناس ارتباطاتمهارتهای ارتباطی بالا و شخصیت مناسب ،آشنا با سیستم های ارتباط با مشتری ، زبان انگلیسی خوب ، سابقه کاری 2 سال به بالاترجیحا خانمشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
3روابط عمومیمهارتهای ارتباطی بالا و شخصیت مناسب ،آشنا با سیستم های ارتباط با مشتری ، زبان انگلیسی خوب ، سابقه کاری 2 سال به بالاترجیحا خانمشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
4صنایعمهارتهای ارتباطی بالا و شخصیت مناسب ،آشنا با سیستم های ارتباط با مشتری ، زبان انگلیسی خوب ، سابقه کاری 2 سال به بالاترجیحا خانمشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
5مدیریتمهارتهای ارتباطی بالا و شخصیت مناسب ،آشنا با سیستم های ارتباط با مشتری ، زبان انگلیسی خوب ، سابقه کاری 2 سال به بالاترجیحا خانمشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
6کارشناس بازرگانیآشنا به قوانین بازرگانی و گمرکی ، مفاهیم لجستیک ، آشنا با سیستم های گمرک ، ثبت سفارش ، مهارتهای ارتباطی بالا ، آشنایی نسبی به زبان انگلیسی ، سابقه کاری 2 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
7کارشناس مدیریت بازرگانیآشنا به قوانین بازرگانی و گمرکی ، مفاهیم لجستیک ، آشنا با سیستم های گمرک ، ثبت سفارش ، مهارتهای ارتباطی بالا ، آشنایی نسبی به زبان انگلیسی ، سابقه کاری 2 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
8مدیریت حسابداریآشنا به قوانین بازرگانی و گمرکی ، مفاهیم لجستیک ، آشنا با سیستم های گمرک ، ثبت سفارش ، مهارتهای ارتباطی بالا ، آشنایی نسبی به زبان انگلیسی ، سابقه کاری 2 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
9کارشناس امور اداری تمامی رشته هاآشنا به اصول تشریفات ، قوانین اداری و تامین اجتماعی ، خرید ، مهارتهای ارتباطی بالا ، سابقه کاری 2 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
10سرپرست تعمیرگاهآشنا به اصول کلی تعمیرات خودرو ، توانمند در اداره مجموعه خودرویی ، آشنایی با زبان انگلیسی ، سابقه کار 10 سالآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
11کارشناس مهندسیآشنا به اصول کلی تعمیرات خودرو ، توانمند در اداره مجموعه خودرویی ، آشنایی با زبان انگلیسی ، سابقه کار 10 سالآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
12کارشناس مدیریتآشنا به اصول کلی تعمیرات خودرو ، توانمند در اداره مجموعه خودرویی ، آشنایی با زبان انگلیسی ، سابقه کار 10 سالآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
13کارشناس فنی خودروآشنا به اتو کد ، سابقه کار 2 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
14کارشناس مکانیک خودرو یا گرایش های وابستهآشنا به اتو کد ، سابقه کار 2 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
15نیروی خدماتمهارتهای ارتباطی بالا ، ظاهر آراسته ، سابقه کار 1 سال به بالاآقاشرکت هیوندای (کرمان خودرو – واقع در کیلومتر 16 جاده مخصوص )
16خیاط در تمامی تخصص هانیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب
17کاربر دستگاه تزریق کفشنیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب
18چرخکار کفشنیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب
19کاربر دستگاه دریل (جنسیت فرقی ندارد )نیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب
20کاربر کارکشینیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب
21سرپرست انبارنیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب
22کارگر سادهنیروی کار ماهررباط کریم شهرک صنعتی نصیر شهر- پادکس – سرویس ایاب ذهاب