دانشجویانی که به هر علت کارت دانشجویی خود را مفقود نموده و یا خواستار تغییر و صدور مجدد آن هستند، می بایست مبلغ 200.000 ریال به شماره حساب 1-1687543-810-813 بانک سامان بنام مرکز علمی کاربردی افق واریز و پس از پر نمودن فرم زیر،  بعد از یک هفته کاری  به همراه اصل فیش واریزی به آموزش مرکز مراجعه نموده و کارت دانشجویی خود را تحویل گیرند.
دانشجو موظف به پرداخت 200.000 ريال برای اولین بار، 300.000 ريال برای دومین بار و بار سوم کارت دانشجویی صادر نخواهد شد.

شماره شبا مرکز علمی کاربردی افق:

Ir150560081381001687543001

جهت درخواست کارت المثنی، فرم زیر را با دقت تکمیل نموده و پس از تکمیل دکمه ارسال را بزنید.

کارت دانشجویی المثنی

کارت دانشجویی المثنی

First name
Last name