راهنما

1.مدرسان گرامی لطفاً در مرحله‌ی اول متن اطلاع‌رسانی، مطالب و پرسش‌ها و پاسخ‌های آن‌ها را با دقت بالا مطالعه نمایید.

2.در صورتی که به غیر از این موارد، پرسش دیگری دارید، لطفا در مرحله‌ی دوم در قسمت آموزش کلیه‌ی آیین‌نامه‌ها و قوانین را مطالعه نمایید.

3.در صورتی که به غیر از این موارد، پرسش دیگری دارید، لطفا در مرحله‌ی سوم از قسمت جستجو پرسش خود را درج و جستجو نمایید.

4.در صورتی که از روش جستجو به نتیجه نرسیدید، لطفا تیکت ارسال نمایید.

5.به تیکت‌ ها با موضوع‌های و پرسش‌های پاسخ داده شد در جدول ذیل ، پاسخ و ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پرسش و پاسخ‌های متداول مدرسان

1- مدرسان گرامی با آشنایی با نحوه ورود و ثبت اطلاعات در سامانه هم آوا به لینک زیر مراجعه فرمایید. لینک

بدینوسیله به اطلاع کلیه مدرسان گرامی می‌رساند، بر اساس نامه شماره‌ی = 1889/1401/ت غ مورخ 01/04/1401 دانشگاه جامع علمی کاربردی صدور گواهی تدریس، منوط به شرایط اعلام شده می باشد. برای مشاهده متن نامه کلیک نمایید

فرم درخواست گواهی تدریس 1 فرم درخواست گواهی تدریس 2

بر اساس نامه شماره‌ی 3594/1401/ ت غ مورخ 1401/06/13 دانشگاه جامع علمی کاربردی جهت ارتقای سطح مدرسان شرایط ذکر شده اجرایی خواهد شد. برای مشاهده متن نامه کلیک نمایید

مدرسان محترم دروس معارف جهت افزایش سقف واحدهای تدریس خود در هر ترم به سایت saja.nahad.ir مراجعه نمایید.

  1. دانشجویان گرامی دارای غیبت بیش از حد مجاز (بیش از 3 جلسه از 16 جلسه در ترم های نیم‌سال اول و دوم = ترم‌های 4 ماهه و یک جلسه از 8 جلسه در ترم‌های تابستان = ترم‌های 2 ماهه) مجاز به شرکت در آزمون‌ها (امتحانات) نمی‌باشند.
  2. مرجع تعیین کننده غیبت دانشجویان، غیبت‌های درج شده توسط مدرسان گرامی در لیست حضور و غیاب می‌باشند.
  3. برای دریافت کارت ورود به جلسه و اطلاع از حذف شدن از آزمون دانشجویان (غیبت موجه و یا غیبت غیر موجه) از روز اعلام شده در سامانه هم‌آوا و سامانه مرکز می‌توانید از قسمت مشاهده و دریافت کارت آزمون، حذف شدن از آزمون را مشاهده نمایید.
  1. بر اساس مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی موارد زیر مورد تاکید است

لینک متن قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی

ماده 20 -ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس توسط مدرس آن درس و بر اساس حضور و فعالیتدر کلاس، انجام تکالیف و نتایج امتحانات انجـام مـیشـود و بـه صـورت عـددي از صـفر تـا بیسـت محاسبه میشود.

نمرات دروس کارورزي، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامـه درسـی
مصوب، با پروژه ارایه میشود، در صورتیکه به تشـخیص مـدرس و تاییـد گـروه آموزشـی مربوطـه تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی میشود و قطعـی شـدن نمـره ناتمام حداکثر تا 45 روز پس از آخرین امتحان در نیمسال و یا دوره به نمره قطعی تبدیل میشـود. و نیمسال ثبت نمره درس کارورزي همان نیمسال انتخاب واحد درس میباشد.

-نحوه تقسیم بندي و احتساب نمرات در یک نیمسال تحصیلی صرفاً در دروس نظـري بـه
سه روش زیر با تشخیص مدیرگروه آموزشی قابل اجرا میباشد و حداکثر تا دو هفتـه بعـد از شـروع کلاسها طی نامهاي از سوي مدرس به مدیر گـروه آموزشـی اعـلام تـا موضـوع در گـروه آموزشـی بررسی و اعلام نظر نهایی شود.
الف- نمره دو قسمتی:
– حضور 16 جلسه در کلاس درس (1 نمره)
– امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (19 نمره)
ب- نمره سه قسمتی:
– حضور 16 جلسه در کلاس درس (1 نمره)
– امتحان میان ترم بدون حذف فصلهاي مربوط در پایان ترم (3 نمره)
– امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (16 نمره)
ج- نمره چهار قسمتی:
– حضور 16 جلسه در کلاس درس (1 نمره)
– امتحان میان ترم بدون حذف فصلهاي مربوط در پایان ترم (2 نمره)
– شرکت در کارهاي تحقیقاتی مهارتی درس از طریق ارائه تحقیق و پروژه به تشخیص مدرس (1 نمره)
– امتحان پایان ترم از کلیه فصول تدریس شده (16 نمره)

  1. پس از جلسه آزمون و جمع آوری پاسخنامه ها مدرسان گرامی همان روز یا حداکثر روز بعد برای دریافت پاسخنامه های دانشجویان لازم است شخصا به مرکز مراجعه نمایند.
  2. طبق برنامه زمانبندی سامانه هم آوا لازم است حداکثر 5 روز پس از جلسه آزمون نمره ها در سامانه بارگزاری شود.

1- دانشجویان متقاضی تجدید نظر نمرات اخذ شده در بازه‌ی زمانی اعلام شده توسط دانشگاه جامع علمی – کاربردی در سامانه هم‌آوا می توانند درخواست خود را از طریق سامانه هم‌آوا اعلام نمایند.
2- مدرسان مرتبط با دروس نتیجه را در همین سامانه اعلام می‌نمایند.
3- مراجعه و درخواست کتبی در این خصوص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4- کلیه امور مرتبط با درخواست تجدید نظر نمرات اخذ شده و پاسخ آن در سامانه هم‌آوا انجام می‌گردد.

در صورتی که به غیر از این موارد، پرسش دیگری دارید لطفا تیکت ارسال نمایید.

مدرسان گرامی لطفا با هماهنگی و تعیین وقت (روز – ساعت) با شماره تماس همراه  09374342920 از طریق پیام کوتاه (SMS) یا شبکه‌های اجتماعی ایتا یا واتساپ جهت انجام امور آموزشی – اداری به مرکز مراجعه نمایید.

روزهای دوشنبه هر هفته ساعت 15 الی 16 بعد از ظهر

روزهای پنج‌شنبه هر هفته ساعت 11  الی 12 صبح

ارسال تیکت