مدرسان و مربیان علوم ورزشی و تربیت بدنی – ورزش های رزمی

ناصر فاضلیان
مدرس: کاراته

یوسف گرشاسبی

مدرس: کاراته

محمدرضا امانی

مدرس: کاراته

مسعود زین العابدینی

مدرس: بوکس

پروانه خدابنده

مدرس: تکواندو – ووشو

رضا پور داداش

مدرس: کاراته – دفاع شخصی

علی صالح
مدرس: کاراته
راضیه طهماسبی
مدرس: ووشو
سیدضیاء الدین اسدالهی
مدرس: کونگ فو
مهتاب فخر
مدرس: کاراته

محمدرضا مدبر (ابراهیم آبادی)

مدرس: کشتی با چوخه

شقایق سعیدی فر

مدرس: کاراته

سهیلا کیان آزاد

مدرس: ورزش های رزمی

عبدالرضا انصاری

مدرس: بوکس

هومن زرگری

مدرس: کاراته