مدرسان و مربیان گروه علوم ورزشی و تربیت بدنی

معصومه پارچه بافی
مدرس: تربیت بدنی حقوق ورزشی

مصطفی فرهادی

مدرس: فیزیولوژی ورزشی

سرژیک مارکاریان

مدرس: فوتبال

عبدالرضا ریاحی دهکردی

مدرس: شنا

مریم عرفانیان

مدرس: حقوق ورزشی

پویا شوکتی
راضیه طهماسبی
مدرس: ووشو
مجید خاتونی

زهرا کمالی

مدرس: تربیت بدنی حقوق ورزشی

شقایق سعیدی فر

مدرس: کاراته

سهیلا کیان آزاد

مدرس: ورزش های رزمی

مهتاب بارانی

مدرس: تربیت بدنی