بخشی از آيين نامه قوانین و مقررات آموزشی مقطع کاردانی

دانشجویاني كه تمايل به ثبت نام در اين مرکز آموزش را دارند ، ملزم به رعايت موارد ذيل مي باشند :

 1. دانشجو مي تواند پيشنهادها ، نظرها ، انتقادها ، ديدگاه ها ، درخواست ها و تقديرهاي خود را به طور كتبي به مدير گروه ، دفتر آموزش يا دفتر مديريت مرکز آموزش تسليم نمايد تا پس از رسيدگي اقدام مقتضي انجام شود.
 2. شرکت در کلاس های معارفه ، توجیهی ، مشاوره آموزشی ، رفع اشکال ، حل تمرین ، درسی و … برای دانشجویان الزامی می باشد .
 3. رعايت قوانين شرعي ، اخلاقي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران الزامي است .
 4. به همراه داشتن اصل مدرك اعلام شده برای هر دوره ، درس ، رشته و … براي پذيرفته شدگان و ارایه آن در زمان ثبت نام الزامي است .
 5. مرخصی تحصیلی ، ذخیره (رزرو) ، انتقال ، تغییر رشته و جابجایی در اولین ترم به هیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.
 6. دانشجو مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یک مرکز آموزش عالی و مجری نام نویسی و تحصیل کند.
 7. پذیرفته شدگانی که در رشته غیر مرتبط قبول گردند، می بایست پس از قبولی، طبق سرفصل های دانشگاه جامع علمی-کاربردی دروس جبرانی را همراه ترم اول طبق تقویم آموزشی اخذ نمایند.
 8. کلاس بندی کلیه ترم ها توسط مرکز آموزش انجام می گردد. کلاس های درس دوره های آموزشی مرکز از ساعت 8 صبح الی 20 طبق جدول کلاس بندی در 7 روز هفته تشکیل خواهد شد.
 9. کلاس بندی دانشجویان و جدول زمان بندی تشکیل کلاس ها طبق آیین نامه آموزشی هر ترم توسط مرکز تعیین و اعلام می گردد و هیچ گونه جابجایی زمان کلاس و دانشجو تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نمی باشد.
 10. برنامه کلاس بندی ها در طول ترم در صورت لزوم تغییر خواهد کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن ، کلاس تشکیل نمی گردد.
 11. نظام آموزشی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی سیستم واحدی بوده و تعداد واحدهای درسی و سرفصل ها و نمرات قبولی در دروس عیناً مطابق برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی –کاربردی می باشد.
 12. چنانچه دانشجویي از كلاس درسي كه ثبت نام نكرده است ، استفاده نمايد از ساير دروسي كه ثبت نام نموده است نيز محروم خواهد شد .
 13. استفاده دانشجو از كلاس درس غير از گروه تعيين شده براي آنها مجاز نمي باشد ، حتي در صورت مشترك بودن استاد آن درس در چند گروه ، در صورت عدم رعايت دانشجو نمره آن درس صفر محسوب و يا آن درس حذف مي گردد .
 14. پس از ثبت نام و واریز شهریه ، استرداد شهريه تحت هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد (از قبيل : ماموريت اداري ، مشموليت نظام وظيفه و ساير موارد ) و طبق قوانین دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مرکز آموزش مراحل اداری و قانونی طی می گردد.
 15. دانشجو به فردی اطلاق می شود که کلیه مدارک درخواستی در دفترچه راهنمای پذیرش نظام آموزش مهارتی مهر یا بهمن ماه سال ورودی دوره های کاردانی حرفه ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مرکز آموزش را ارایه، شهریه های مرتبط با دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مرکز آموزش را واریز، ثبت نام نموده و تشکیل پرونده داده است و در دوره شرکت نماید.
 16. پس از اتمام ترم آزمون نهایی (کتبی ، عملی ، شفاهی) براساس هر درس و ترم توسط مرکز آموزش برگزار می گردد.
 17. نمره قبولی نهایی هر درس در پایان ترم بر اساس برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی-کاربردی می باشد. نمره قبولی نهایی هر درس در پایان ترم (10) از بیست (20) می باشد.
 18. معدل زیر 12 مشروط محسوب می گردد و دانشجو می بایست با نظر مرکز تعداد دروس مشخص ارایه شده فقط چهارده (14) واحد را انتخاب نماید و کلیه مسایل و مشکلات مرتبط در این خصوص به عهده دانشجو می باشد.
 19. تعداد واحدهای ارایه شده در هر نیم سال تحصیلی / ترم توسط مرکز آموزش تعیین می گردد .
 20. در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و متناوب ، کمتر از دوازده (12) باشد ، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 21. نمره دروس کاربینی و کارورزی دانشجویان توسط استاد/مربی کارورزی که در آن دانشجو دوره کارورزی را گذرانده است و در کار برگ های خاص کارورزی داده خواهد شد و با نظر استاد شامل نمره ی ارایه شده در کاربرگ های کارورزی، نمره کار کلاسی و آزمون پایانی است و حداقل نمره قبولی ده (10) می باشد.
 22. طول یک ترم در هر نیم سال تحصیلی شانزده هفته و طول ترم تابستان هشت هفته می باشد .
 23. عدم حضور دانشجو به علل موجه و غیر موجه فقط تا سه جلسه غیرمتوالی قابل قبول است،در غیر این صورت موجب منظور نمودن نمره صفر در آن درس و محرومیت دانشجو از شرکت در جلسه آزمون پایان ترم آن درس خواهد شد و در صورت موجه بودن غیبت ، آن درس حذف خواهد شد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و آزمون بر عهده شورای آموزشی مرکز آموزش یا کمیته منتخب آن شورا است. ( موجه بودن غیبت با ارایه گواهی و دلیل معتبر توسط دانشجو و با هماهنگی و تایید مدیر گروه ، مسئول آموزش یا یکی از مسئولان مرکز قابل طرح در شورای آموزشی می باشد. ) در هر دو صورت دانشجو موظف به نام نویسی و حضور در کلاس آن درس می باشد.در ترم های تابستان که با مجوز دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار می گردد و هشت هفته ای باشد فقط یک جلسه غیبت در هر درس مجاز است .
 24. دانشجو لازم است دقیقا مطابق برنامه درسی در تاریخ ها و ساعات مقرر که توسط مرکز اعلام می شود در مرکز حضور یابد. عدم حضور دانشجو راس ساعت تعیین شده در کلاس ها به منزله یک جلسه غیبت در نظر گرفته می شود.
 25. تهیه و تامین وسایل آموزشی، کمک آموزشی و مواد اولیه به منظور آموزش دروس نظری، عملی و انجام کارهای کلاسی مربوط به رشته های نظیر: تربیت بدنی و علوم ورزشی، فناوری اطلاعات، معماری داخلی، موسیقی ، آشپزی و … اعلام شده توسط مدرس به صورت انفرادی و بر عهده دانشجویان محترم می باشد.
 26. کلیه دانشجویان در مرکز آموزش تابع قوانین ، مقررات و ضوابط مرکز آموزش می باشند و در صورت عدم رعایت قوانین ، مقررات و ضوابط ، تصمیم گیری از سوی مدیریت مرکز آموزش انجام خواهد شد.
 27. دانشجو متعهد می باشد طبق زمان اعلام شده توسط مرکز آموزش در شروع هر ترم شهریه خود را به شماره حساب های اعلام شده به طور نقدی پرداخت نماید و عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود و کلیه مسایل و مشکلات مرتبط در این خصوص بر عهده دانشجو می باشد.
 28. دانشجو متعهد می باشد در هر نیم سال تحصیلی مبلغ 15% شهریه حق نظارت از طریق سامانه هم آوا دانشگاه جامع علمی- کاربردی به حساب سیبا بانک ملی
 29. دانشجو می بایست در دروس عملی ، کارگاهی ، دارای ژوژمان ، کار کلاسی خود را در ابتدای ترم بعد از معرفی استاد و تایید شورای آموزشی و پژوهشی مرکز در طول ترم آن را انجام و تکمیل و در آخر ترم بر روی یک عدد لوح فشرده قابدار بعد از تایید نهایی استاد به دفتر آموزش تحویل نماید، در غیر اینصورت نمره آن درس برای دانشجو منظور نخواهد شد.
 30. باتوجه به اینکه کلیه دروس عمومی و تخصصی زبان های خارجی در کلیه رشته ها به زبان انگلیسی تدریس می گردد و همچنین در کلیه رشته ها دروس آموزش کامپیوتر وجود دارد ، دانشجو موظف به ارتقای توانایی ها و سطح علمی خود به منظور حضور و شرکت در این کلاس ها می باشد.
 31. به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جهت بالا بردن مهارت ها در رشته های مختلف و ورود دانشجویان و دانش آموختگان به بازار کار در پایان دوره آموزش کاردانی پیشنهاد می گردد ، دانشجو توانایی گفت و شنود در سطح پیشرفته به یکی از زبان های زنده دنیا و همچنین توانایی استفاده کاربردی از کامپیوتر را با توجه به رشته تحصیلی خود داشته باشد.
 32. باتوجه به استاندارد بودن سوال های دروس در آزمون های به هنگام = روی خط (online) و ارایه پاسخ در پایان آزمون به دانشجو ، درخواست تجدید نظر مورد قبول نمی باشد .
 33. دانشجو موظف به رعايت و اجراي كليه قوانین و مقررات ، آیين نامه ها ، دستورالعمل ها ، اطلاعيه ها ، بخشنامه ها و ساير موارد اعلام شده توسط مرکز آموزش که در منوی اصلی تارنماها یا اطلاعیه ها اعلام می گردد می باشند و در صورت تخلف طبق قوانين و مقررات با آنها رفتار خواهد شد .
 34. دانشجویان باید از نظر رفتار با مسئولان ، کارکنان و استادان مرکز و با یکدیگر نمونه یک دانشجوی مسلمان و ایرانی باشند.
 35. ملاقات حضوری با مسئولان مرکز جهت دریافت پاسخ پرسش های مربوطه طبق برنامه هفتگی اعلام شده انجام می شود و در سایر موارد با ارایه درخواست کتبی مراحل ادرای طی می گردد. از دانشجویان عزیز تقاضا می شود درخواست های کتبی خود را با رعایت سلسله مراتب اداری ( مدیر گروه آموزشی ، مسئول دفتر آموزش ، مسئول دفتر مدیریت ) به مسئولان ذی ربط ارایه نمایند.
 36. آیین نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها و پیام های مسئولان مرکز از طریق آگهی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز به اطلاع دانشجویان خواهد رسید. رعایت و عمل به آیین نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها و پیام ها برای کلیه دانشجویان الزامیست و عدم آگاهی از آنها موجب سلب مسئولیت نخواهد شد. لازم به ذکر است ملاک عمل ، آخرین موارد اعلام شده در قوانین و مقررات آموزشی درج شده در سامانه می باشد.
 37. به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی و تکریم ارباب رجوع ، تسریع و دقت در انجام امور آموزشی و اداری، کلیه موارد اداری و آموزشی از قبیل درخواست ها ، گواهی ها و . . . از طریق سامانه نظام جامع مدیریت آموزش از راه دور به نشانی majmainfo.ir انجام می گردد. لذا خواهشمند است جهت پیگیری این امور تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مرکز نداشته باشید.
 38. داشتن رایانامه (Email) برای دانشجویان الزامی است .
 39. با توجه به همكاري متقابل مرکز آموزش با اشخاص حقیقی و حقوقی (وزارتخانه ها ، سازمان ها ، دستگاه ها ، مراكز دانشگاهي ، علمي ، پژوهشي ، تحقيقاتي ، صنعتي ، مهندسي ، هنری ، مجموعه های ورزشی ، باشگاه ها و … ) و برگزاري تعدادي از آزمايشگاه ها ، كارگاه ها ، كارآموزي و كارورزي در اين مراكز در راستاي ارایه آموزش هاي علمي – كاربردي و ارتقاي توانايي ها و مهارت هاي اجرايي، دانشجویان علاوه بر رعايت قوانين مرکز آموزش ، دانشجویان متعهد مي باشند كليه قوانين ، مقررات و ضوابط مراكز ذكر شده را در هنگام حضور در اين مراكز رعايت نمايند .
 40. کارورزی ها ، بازدیدها و سمینارها جزء ترم بوده و حضور در زمان اجرای آنها مانند سایر کلاس ها ضروری می باشد.
 41. براي ورود به مرکز آموزش ، همراه داشتن كارت دانشجویی ، کارت بیمه ،كارت ساعت حضور و غياب ( و استفاده از آن هنگام ورود و خروج) و محافظ ویژه آنها ، و براي دانشجو الزامي مي باشد .
 42. کليه موارد آموزشي و اداري مي بايست توسط شخص دانشجو انجام گردد. ( همانند دريافت و تحويل مدارک ، گواهينامه و … )
 43. در صورت نياز والدين و همسر به ارايه اطلاعات در خصوص موارد اداري و آموزشي دانشجویان ، والدين و همسر گرامي مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه کپي صفحه اول و دوم شناسنامه و اصل شناسنامه را جهت تطبيق ، به دفتر آموزش تحويل نمايند.
 44. در صورت عدم حضور دانشجو در داخل کشور ،‌کليه مدارک و مستندات اداري و آموزشي دانشجو به وکيل رسمي وي با ارايه وکالتنامه رسمي و محضري ارايه مي گردد.
 45. براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان مرد لازم است جهت شرکت در پذیرش این دوره ها، یکی از شرایط ذکر شده را در دفترچه راهنمای پذیرش نظام آموزش مهارتی مهر یا بهمن ماه سال ورودی در دوره های کاردانی حرفه ای دانشگاه جامع علمی – کاربردی مطابق بخش مقررات وظیفه عمومی را داشته باشند و وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق موارد اعلام شده در زمان ثبت نام با ارایه مدارک و مستندات مشخص نمایند.
 46. چنانچه در هر مرحله اي از ثبت نام و تحصيل مشخص شود كه دانشجو فاقد يكي از شرايط مربوط به مقررات تحصيل در مرکز آموزش است و يا در تكميل کاربرگ های اعلام شده ، اصل حد اعلای حسن نیت و صداقت را رعایت نکرده است و مطالبي خلاف واقع اظهار نموده ، بلافاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و ثبت نام دانشجو باطل (کان لم يکن) تلقي خواهد شد.
 47. اینجانب متعهد می گردم در صورت ارایه اصل گواهی موقت اخذ شده در سال ورودی خود، به مرکز آموزش هنگام ثبت نام ، اصل مدرک دیپلم خود را تا تاریخ 30 آبان برای ورودی مهر ماه و 30 بهمن برای ورودی بهمن ماه سال ورودی تحویل دفتر آموزش نمایم.
 48. در صورت عدم رعایت موراد فوق توسط دانشجو در هر مقطع از تحصیل ، بلافاصله از ادامه تحصیل دانشجوی خاطی جلوگیری به عمل آمده و مرکز آموزش طبق قوانین ، مقررات و ضوابط اقدام و دانشجوی خاطی را به شورا یا کمیته انضباطی مرتبط جهت راهنمایی و ارشاد معرفی می نماید و بر اساس تصمیم این شورا یا کمیته با دانشجو برخورد یا از مرکز اخراج و به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند نمود
دانلود فایل آیین نامه

بخشی از آيين نامه قوانین و مقررات آموزشی مقطع کارشناسی ناپیوسته

دانشجوی گرامی این قوانین بسیار مهم می باشند، لطفا به صورت دقیق مطالعه نمایید.

دانشجویاني كه تمايل به ثبت نام در اين مرکز آموزش را دارند ، ملزم به رعايت موارد ذيل مي باشند :

 1. دانشجو مي تواند پيشنهادها ، نظرها ، انتقادها ، ديدگاه ها ، درخواست ها و تقديرهاي خود را به طور كتبي به مدير گروه ، دفتر آموزش يا دفتر مديريت مرکز آموزش تسليم نمايد تا پس از رسيدگي اقدام مقتضي انجام شود.
 2. شرکت در کلاس های معارفه ، توجیهی ، مشاوره آموزشی ، رفع اشکال ، حل تمرین ، درسی و … برای دانشجویان الزامی می باشد.
 3. رعايت قوانين شرعي ، اخلاقي و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
 4. به همراه داشتن اصل مدرك اعلام شده برای هر دوره ، درس ، رشته و … براي پذيرفته شدگان و ارایه آن در زمان ثبت نام الزامي است.
 5. مرخصی تحصیلی ، ذخیره (رزرو) ، انتقال ، تغییر رشته و جابجایی در اولین ترم به هیچ عنوان امکانپذیر نمی باشد.
 6. دانشجو مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یک مرکز آموزش عالی و مجری نام نویسی و تحصیل کند.
 7. پذیرفته شدگانی که در رشته غیر مرتبط قبول گردند، می بایست پس از قبولی، طبق سرفصل های دانشگاه جامع علمی-کاربردی دروس جبرانی را همراه ترم اول طبق تقویم آموزشی اخذ نمایند.
 8. کلاس بندی کلیه ترم ها توسط مرکز آموزش انجام می گردد. کلاس های درس دوره های آموزشی مرکز از ساعت 8 صبح الی 20 طبق جدول کلاس بندی در 7 روز هفته تشکیل خواهد شد.
 9. کلاس بندی دانشجویان و جدول زمان بندی تشکیل کلاس ها طبق آیین نامه آموزشی هر ترم توسط مرکز تعیین و اعلام می گردد و هیچ گونه جابجایی زمان کلاس و دانشجو تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نمی باشد.
 10. برنامه کلاس بندی ها در طول ترم در صورت لزوم تغییر خواهد کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن ، کلاس تشکیل نمی گردد.
 11. نظام آموزشی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی سیستم واحدی بوده و تعداد واحدهای درسی و سرفصل ها و نمرات قبولی در دروس عیناً مطابق برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی-کاربردی می باشد.
 12. چنانچه دانشجویي از كلاس درسي كه ثبت نام نكرده است ، استفاده نمايد ،از ساير دروسي كه ثبت نام نموده است نيز محروم خواهد شد .
 13. استفاده دانشجو از كلاس درس غير از گروه تعيين شده براي آنها مجاز نمي باشد ، حتي در صورت مشترك بودن استاد آن درس در چند گروه ، در صورت عدم رعايت دانشجو نمره آن درس صفر محسوب و يا آن درس حذف مي گردد.
 14. پس از ثبت نام و واریز شهریه ، استرداد شهريه تحت هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد ( از قبيل : ماموريت اداري ، مشموليت نظام وظيفه و ساير موارد ) و طبق قوانین دانشگاه جامع علمی – کاربردی و مرکز آموزش مراحل اداری و قانونی طی می گردد.
 15. دانشجو به فردی اطلاق می شود که کلیه مدارک درخواستی در دفترچه راهنمای پذیرش نظام آموزش مهارتی مهر یا بهمن ماه سال ورودی در دوره های کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مرکز آموزش را ارایه، شهریه های مرتبط با دانشگاه جامع علمی-کاربردی و مرکز آموزش را واریز، ثبت نام نموده و تشکیل پرونده داده است و در دوره شرکت نماید.
 16. پس از اتمام ترم آزمون نهایی (کتبی ، عملی ، شفاهی) براساس هر درس و ترم توسط مرکز آموزش برگزار می گردد.
 17. نمره قبولی نهایی هر درس در پایان ترم بر اساس برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی-کاربردی می باشد. نمره قبولی نهایی هر درس در پایان ترم (10) از بیست (20) می باشد.
 18. معدل زیر 12 مشروط محسوب می گردد و دانشجو می بایست با نظر مرکز تعداد دروس مشخص ارایه شده فقط تا چهارده (14) واحد را انتخاب نماید و کلیه مسایل و مشکلات مرتبط در این خصوص به عهده دانشجو می باشد.
 19. تعداد واحدهای ارایه شده در هر نیم سال تحصیلی / ترم توسط مرکز آموزش تعیین می گردد.
 20. در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی و متناوب ، کمتر از دوازده (12) باشد ، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
 21. نمره دروس کاربینی و کارورزی دانشجویان توسط استاد/مربی کارورزی که در آن دانشجو دوره کارورزی را گذرانده است و در کار برگ های خاص کارورزی داده خواهد شد و با نظر استاد شامل نمره ی ارایه شده در کاربرگ های کارورزی، نمره کار کلاسی و آزمون پایانی است و حداقل نمره قبولی ده (10) می باشد.
 22. طول یک ترم در هر نیم سال تحصیلی شانزده هفته و طول ترم تابستان هشت هفته می باشد.
 23. عدم حضور دانشجو به علل موجه و غیر موجه فقط تا سه جلسه غیرمتوالی قابل قبول است،در غیر این صورت موجب منظور نمودن نمره صفر در آن درس و محرومیت دانشجو از شرکت در جلسه آزمون پایان ترم آن درس خواهد شد و در صورت موجه بودن غیبت ، آن درس حذف خواهد شد. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و آزمون بر عهده شورای آموزشی مرکز آموزش یا کمیته منتخب آن شورا است. (موجه بودن غیبت با ارایه گواهی و دلیل معتبر توسط دانشجو و با هماهنگی و تایید مدیر گروه ، مسئول آموزش یا یکی از مسئولان مرکز قابل طرح در شورای آموزشی می باشد.) در هر دو صورت دانشجو موظف به نام نویسی و حضور در کلاس آن درس می باشد.در ترم های تابستان که با مجوز دانشگاه جامع علمی-کاربردی برگزار می گردد و هشت هفته ای باشد فقط یک جلسه غیبت در هر درس مجاز است.
 24. دانشجو لازم است دقیقا مطابق برنامه درسی در تاریخ ها و ساعات مقرر که توسط مرکز اعلام می شود در مرکز حضور یابد. عدم حضور دانشجو راس ساعت تعیین شده در کلاس ها به منزله یک جلسه غیبت در نظر گرفته می شود.
 25. کلیه دانشجویان در مرکز آموزش تابع قوانین ، مقررات و ضوابط مرکز آموزش می باشند و در صورت عدم رعایت قوانین ، مقررات و ضوابط ، تصمیم گیری از سوی مدیریت مرکز آموزش انجام خواهد شد.
 26. تهیه و تامین وسایل آموزشی، کمک آموزشی و مواد اولیه به منظور آموزش دروس نظری، عملی و انجام کارهای کلاسی مربوط به رشته های نظیر: تربیت بدنی و علوم ورزشی، فناوری اطلاعات، معماری داخلی، موسیقی ، آشپزی و … اعلام شده توسط مدرس به صورت انفرادی و بر عهده دانشجویان محترم می باشد.
 27. دانشجو متعهد می باشد طبق زمان اعلام شده توسط مرکز آموزش در شروع هر ترم شهریه خود را به شماره حساب های اعلام شده به طور نقدی پرداخت نماید و عدم مراجعه دانشجو در مهلت مقرر برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود و کلیه مسایل و مشکلات مرتبط در این خصوص بر عهده دانشجو می باشد.
 28. دانشجو متعهد می باشد در هر نیم سال تحصیلی مبلغ 15% شهریه حق نظارت از طریق سامانه هم آوا دانشگاه جامع علمی- کاربردی به حساب سیبا بانک ملی
 29. دانشجو می بایست در دروس عملی ، کارگاهی ، دارای ژوژمان ، کار کلاسی خود را در ابتدای ترم بعد از معرفی استاد و تایید شورای آموزشی و پژوهشی مرکز در طول ترم آن را انجام و تکمیل و در آخر ترم بر روی یک عدد لوح فشرده قابدار بعد از تایید نهایی استاد به دفتر آموزش تحویل نماید، در غیر اینصورت نمره آن درس برای دانشجو منظور نخواهد شد.
 30. باتوجه به اینکه کلیه دروس عمومی و تخصصی زبان های خارجی در کلیه رشته ها به زبان انگلیسی تدریس می گردد و همچنین در کلیه رشته ها دروس آموزش کامپیوتر وجود دارد ، دانشجو موظف به ارتقای توانایی ها و سطح علمی خود به منظور حضور و شرکت در این کلاس ها می باشد.
 31. به منظور تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در جهت بالا بردن مهارت ها در رشته های مختلف و ورود دانشجویان و دانش آموختگان به بازار کار در پایان دوره آموزش کاردانی پیشنهاد می گردد ، دانشجو توانایی گفت و شنود در سطح پیشرفته به یکی از زبان های زنده دنیا و همچنین توانایی استفاده کاربردی از کامپیوتر را با توجه به رشته تحصیلی خود داشته باشد.
 32. باتوجه به استاندارد بودن سوال های دروس در آزمون های به هنگام = روی خط (online) و ارایه پاسخ در پایان آزمون به دانشجو ، درخواست تجدید نظر مورد قبول نمی باشد.
 33. دانشجو موظف به رعايت و اجراي كليه قوانین و مقررات ، آیين نامه ها ، دستورالعمل ها ، اطلاعيه ها ، بخشنامه ها و ساير موارد اعلام شده توسط مرکز آموزش که در منوی اصلی تارنماها یا اطلاعیه ها اعلام می گردد می باشند و در صورت تخلف طبق قوانين و مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
 34. دانشجویان باید از نظر رفتار با مسئولان ، کارکنان و استادان مرکز و با یکدیگر نمونه یک دانشجوی مسلمان و ایرانی باشند.
 35. ملاقات حضوری با مسئولان مرکز جهت دریافت پاسخ پرسش های مربوطه طبق برنامه هفتگی اعلام شده انجام می شود و در سایر موارد با ارایه درخواست کتبی مراحل ادرای طی می گردد. از دانشجویان عزیز تقاضا می شود درخواست های کتبی خود را با رعایت سلسله مراتب اداری (مدیر گروه آموزشی ، مسئول دفتر آموزش ، مسئول دفتر مدیریت ) به مسئولان ذی ربط ارایه نمایند.
 36. آیین نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها و پیام های مسئولان مرکز از طریق آگهی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز به اطلاع دانشجویان خواهد رسید. رعایت و عمل به آیین نامه ها ، مقررات ، بخشنامه ها و پیام ها برای کلیه دانشجویان الزامیست و عدم آگاهی از آنها موجب سلب مسئولیت نخواهد شد. لازم به ذکر است ملاک عمل ، آخرین موارد اعلام شده در قوانین و مقررات آموزشی درج شده در سامانه می باشد.
 37. به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی و تکریم ارباب رجوع ، تسریع و دقت در انجام امور آموزشی و اداری، کلیه موارد اداری و آموزشی از قبیل درخواست ها ، گواهی ها و . . . از طریق سامانه نظام جامع مدیریت آموزش از راه دور به نشانی majmainfo.ir انجام می گردد. لذا خواهشمند است جهت پیگیری این امور تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به مرکز نداشته باشید.
 38. داشتن رایانامه (Email) برای دانشجویان الزامی است.
 39. با توجه به همكاري متقابل مرکز آموزش با اشخاص حقیقی و حقوقی (وزارتخانه ها ، سازمان ها ، دستگاه ها ، مراكز دانشگاهي ، علمي ، پژوهشي ، تحقيقاتي ، صنعتي ، مهندسي ، هنری ، مجموعه های ورزشی ، باشگاه ها و …) و برگزاري تعدادي از آزمايشگاه ها ، كارگاه ها ، كارآموزي و كارورزي در اين مراكز در راستاي ارایه آموزش هاي علمي-كاربردي و ارتقاي توانايي ها و مهارت هاي اجرايي ، دانشجویان علاوه بر رعايت قوانين مرکز آموزش ، دانشجویان متعهد مي باشند كليه قوانين ، مقررات و ضوابط مراكز ذكر شده را در هنگام حضور در اين مراكز رعايت نمايند.
 40. کارورزی ها ، بازدیدها و سمینارها جزء ترم بوده و حضور در زمان اجرای آنها مانند سایر کلاس ها ضروری می باشد.
 41. براي ورود به مرکز آموزش، همراه داشتن كارت دانشجویی، کارت بیمه، كارت ساعت حضور و غياب (و استفاده از آن هنگام ورود و خروج) و محافظ ویژه آنها ، و براي دانشجو الزامي مي باشد.
 42. کليه موارد آموزشي و اداري مي بايست توسط شخص دانشجو انجام گردد. (همانند دريافت و تحويل مدارک ، گواهينامه و …)
 43. در صورت نياز والدين و همسر به ارايه اطلاعات در خصوص موارد اداري و آموزشي دانشجویان ، والدين و همسر گرامي مي توانند درخواست کتبي خود را به همراه کپي صفحه اول و دوم شناسنامه و اصل شناسنامه را جهت تطبيق ، به دفتر آموزش تحويل نمايند.
 44. در صورت عدم حضور دانشجو در داخل کشور ،‌کليه مدارک و مستندات اداري و آموزشي دانشجو به وکيل رسمي وي با ارايه وکالتنامه رسمي و محضري ارايه مي گردد.
 45. براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان مرد لازم است جهت شرکت در پذیرش این دوره ها، یکی از شرایط ذکر شده را در دفترچه راهنمای پذیرش نظام آموزش مهارتی مهر یا بهمن ماه سال ورودی در دوره های کارشناسی حرفه ای دانشگاه جامع علمی – کاربردی مطابق بخش مقررات وظیفه عمومی را داشته باشند و وضعیت نظام وظیفه خود را مطابق موارد اعلام شده در زمان ثبت نام با ارایه مدارک و مستندات مشخص نمایند.
 46. چنانچه در هر مرحله اي از ثبت نام و تحصيل مشخص شود كه دانشجو فاقد يكي از شرايط مربوط به مقررات تحصيل در مرکز آموزش است و يا در تكميل کاربرگ های اعلام شده ، اصل حد اعلای حسن نیت و صداقت را رعایت نکرده است و مطالبي خلاف واقع اظهار نموده ، بلافاصله از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و ثبت نام دانشجو باطل (کان لم يکن) تلقي خواهد شد.
 47. اینجانب متعهد می گردم در صورت ارایه اصل گواهی موقت اخذ شده را به مرکز آموزش هنگام ثبت نام ، اصل مدرک دانشنامه کاردانی خود را تا را تا تاریخ 30 آبان برای وردی مهر ماه و 30 بهمن برای ورودی بهمن ماه سال ورودی تحویل دفتر آموزش نمایم.
 48. در صورت عدم رعایت موراد فوق توسط دانشجو در هر مقطع از تحصیل ، بلافاصله از ادامه تحصیل دانشجوی خاطی جلوگیری به عمل آمده و مرکز آموزش طبق قوانین ، مقررات و ضوابط اقدام و دانشجوی خاطی را به شورا یا کمیته انضباطی مرتبط جهت راهنمایی و ارشاد معرفی می نماید و بر اساس تصمیم این شورا یا کمیته با دانشجو برخورد یا از مرکز اخراج و به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند نمود.
دانلود فایل آیین نامه دانلود کاربرگ ضوابط آموزشی