کاردانی مربیگری پایه یوگا

یوگا (Yoga) مجموعه‌ای از فعالیت‌های جسمی و ذهنی است که در هند باستان پدید آمده ‌است و دارای ویژگی‌های تخصصی و کاربردی می‌باشد:

  • حرکات و تمرینات یوگا نقش بسزایی در تندرستی جسمانی، ذهنی، روحی، تمرکز، تنفس و تعادل انسان دارد.
  • یکی از ورزش های با مخاطبان بسیار زیاد در جهان می‌باشد.
  • دارای قابلیت اجرا برای بانوان و آقایان در کلیه‌ی گروه های سنی (کودکان تا سالمندان) و افراد سالم و بیمار است.
  • یکی از رشته‌های ورزشی در تحقق سبک زندگی فعال می‌باشد.
  • کارکردهای آمادگی جسمانی و بدنسازی،کارکردهای گرم کردن و سردکردن در تمرینات سایر رشته های ورزشی دارد.
  • کارکردهای حرکات اصلاحی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های ورزشی در تمرینات سایر رشته های ورزشی دارد.
  • به عنوان پایه و کامل کننده ورزش‌های انفرادی و گروهی باتوجه به بیشترین کاربرد در انعطاف پذیری، جنبش پذیری،کشش، تمرکز، توجه، تنفس و تعادل می‌باشد.
  • دارای قابلیت اجرا با حداقل فضا، وسایل، تجهیزات، لباس و پوشاک می‌باشد.

مشاغل قابل احراز و قابليت‌ها و توانمندي‌هاي حرفه ای دانش آموختگان :(برگرفته از جدول وضعیت تحلیل شغلی)

ردیف شغل قابل احراز قابليت‌ها و توانمندي‌هاي حرفه ای مورد انتظار
1 1-   دستیار مربی

2-    سرپرست باشگاه  یوگا

3-   مدیر اجرایی باشگاه و تیم یوگا

1-   انتقال خواسته‌ها و دیدگاه‌های مربی به ورزشکار و تیم و ایجاد حمیت گروهی و تیمی بین بازیکنان در جهت منافع تیم، باشگاه و شخص

2-   شناخت تاكتيك و ضد تاكتيك‌های رشته‌ی ورزشی یوگا و بکارگیری آن‌ها در آموزش

3-   انجام صحیح وظایف سرپرستی باشگاه و تیم یوگا

4-   بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش

5-   آشنایی با حقوق ورزشی

6-   کمک به برگزاری رویدادهای ورزشی

7-   آشنایی با بیمه در ورزش

8-   آموزش پایه‌ی یوگا به مخاطبان

دروس رشته کاردانی مربیگری پایه یوگا:

نام درس تعداد واحد
*كاربيني 1
جامعه شناسی عمومی 2
روانشناسی عمومی 2
فیزیولوژی انسانی 2
آناتومی انسانی 2
تغذیه ورزشی 2
حقوق و اخلاق ورزشی 2
یک درس از گروه درس « مبانی نظری اسلام» 2
تربیت بدنی 1
زبان انگلیسی 3
گونه‌شناسی و اصول یوگا 2
فیزیولوژی ورزشی 2
پزشکی ایرانی 2
کمک‌های اولیه 1
حرکات ورزشی اصلاحی 1
رشد و یادگیری حرکتی 2
روش‌های یاددهی – یادگیری 2
ورزش‌های ذهنی – حرکتی 1
درس مهارت مشترک “کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات” 2
درس “دانش خانواده و جمعیت” 2
کارورزی1 2
آزمون های پیکرسنجی 1
اصول مربی‌گری 2
بیومکانیک ورزشی 2
تمرین‌های آماده‌سازي یوگا و آناتومي آن‌ها 2
روانشناسي کاربردي يوگا- فنون و تمرين‌ها 2
روانشناسي کاربردي يوگا- ساختار روان 2
تغذیه‌ در یوگا 1
زبان فارسی 3
درس مهارت مشترک “اصول سرپرستی” 2
مهارت‌های تنفسي يوگا 2
تمرین‌های خم به جلو و عقب یوگا و آناتومي آن‌ها 2
تمرین‌های ايستاده و نشسته یوگا و آناتومي آن‌ها 2
تمرین‌های پيچ و معکوس یوگا و آناتومي آن‌ها 2
آموزش یوگا برای کودکان و  نوجوانان 2
درس مهارت مشترک “مستندسازی” 2
درس مهارت مشترک “مهارت‌ها و قوانین کسب و کار” 2
یک درس از گروه درس «اخلاق و تربیت اسلامی» 2
کارورزی2 2
جمع 73