کاردانی مربیگری پایه کاراته

رشته کاردانی حرفه ای مربی‌گری پایه کاراته با هدف پرورش ورزشکاران کارآمد در کشور بر اهداف زیر طراحی شده است:

 1. آشنایی با اصول و مفاهیم علمی کاراته
 2. شناخت شیوه های نوین و علمی آموزش کاراته
 3. یکسان سازی شیوه های تدریس در دوره های آموزشی این رشته ورزشی
 4. بهره گیری از مدرن ترین سیستم های آموزشی و کمک آموزشی

برنامه آموزشی کاردانی حرفه ای مربی‌گری پایه کاراته به دوره آموزشی اطلاق می گردد که در آن دانشجویان با گذراندن مباحث نظری و عملی در حوزه تخصصی در زمینه کاراته و کسب مهارت های لازم به شرایط احراز شغل دستیاری مربی‌گری دست پیدا می کنند.

 

قابليت ها و مهارت های مشترك فارغ التحصيلان :

الف – گزارش نويسي و مستند سازي

ب – ارائه گزارش نتايج كار و جريان فعاليت ها (Presentation)

پ – انجام كار گروهي

ت – طبقه بندي و پردازش اطلاعات

ث – بهره گيري از رايانه

ج – برقراري ارتباط موثر در محيط كار

چ – سازماندهي و اداره كردن افراد تحت سرپرستي و آموزش آنها

ح – خودآموزي و يادگيري مستمر در راستاي بالندگي شغلي

خ – ايجاد كسب و كارهاي كوچك و كارآفريني

د- رعايت اخلاق حرفه اي و تنظيم رفتار سازماني

ذ – اجراي الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

ر – تفكر نقادانه و اقتضايي

ز – خلاقيت و نوآوري

قابليت‌ها و توانمندي‌هاي حرفه‌اي فارغ‌التحصيلان :

 1. اداره جلسه های تمرین به عنوان دستیار مربی
 2. اداره مسابقات به عنوان دستیار مربی
 3. برنامه ریزی آموزشی به عنوان دستیار مربی
 4. آموزش حرکات فنی و تخصصی
 5. برنامه ريزي جهت تغذيه و آمادگی جسمانی ورزشکاران
 6. رصد کردن، استعدادیابی و تربیت ورزشکاران
 7. همکاری در سازماندهی تیم های ورزشی

مشاغل قابل احراز:

 • دستیار مربی در مدارس ، باشگاه ها ، اماکن ورزشی ، هیأت های ورزشی و …
 • کاردان حرفه ای رشته ورزشی کاراته
 • مربی درجه سه (3) کاراته پس از احراز شرایط و استانداردهای ملی و بین المللی فدراسیون مرتبط

دروس رشته کاردانی مربیگری پایه کاراته:

نام درس تعداد واحد
كاربيني 1
جامعه شناسی عمومی 2
آناتومی انسانی 2
فیزیولوژی انسانی 2
روانشناسی عمومی 2
تغذیه ورزشی 2
حقوق ورزشی 2
اصول و مبانی بیمه در ورزش 2
فارسی 3
دانش خانواده و جمعیت 2
اصول و مبانی کاراته 2
قوانین و مقررات کاراته 2
فیزیولوژی ورزشی 2
پزشکی ایرانی 2
پزشکی ورزشی 2
کمک های اولیه پزشکی 1
حرکات ورزشی اصلاحی 1
رشد و یادگیری حرکتی 2
یک درس از گروه درس

«مبانی نظری اسلام»1

2
کارورزی 1 2
اصول برگزاری مسابقات ورزشی 1
کاتاهای کاراته یک (1) 2
آمادگی جسمانی کاراته 2
فنون کاراته یک (1) 1
بیومکانیک ورزشی 2
آزمون های پیکرسنجی 2
برنامه ریزی تمرین 2
مهارت مشترک 2
یک درس از گروه درس

«اخلاق و تربیت اسلامی»2

2
مهارت مشترک 2
اصول مربی‌گری 2
کاتاهای کاراته دو (2) 1
فنون کاراته دو (2) 1
آموزش کاراته برای کودکان و  نوجوانان 2
اصول و مبانی داوری کاراته 2
مهارت مشترک 2
مهارت مشترک 2
زبان خارجی 3
کارورزی 2 2
جمع: 73