کاردانی معماری داخلی

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان:

الف-گزارش نویسی و مستندسازی

ب-ارایه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)

پ-انجام کار گروهی

ت-طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث-بهره گیری از رایانه

ج-برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ-سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح-خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ-ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د-رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ-اجرای الزامات بهداشت،ایمنی و محیط زیست(HSE)

ر-تفکر نقادانه و اقتضایی

ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان:

1-کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف فعالیت های داخلی در اصول معماری داخلی و ساختمان

2-کسب توانایی لازم در اجرای مراحل مختلف فعالیت های معماری داخلی در تنظیم شرایط محیطی و اقلیمی

3-کار در دفاتر فنی و معماری (مهندسین مشاور) و کمک در جهت ارایه کار طراح

4-مدیریت کارگاه های کوچک ساختمانی

5-نظارت در کارهای اجرایی ساختمانی و معماری و کمک در جهت صحت و دقت انجام کار

6-طراحی فضاهای داخلی مانند پاسیو، آب نما، کفپوش

7-همکاری در جمع آوری اطلاعات برای تهیه پروژه های ساده معماری داخل ساختمان ها

8-دریافت طرح های معماری یا تعمیراتی و دستورات لازم از کارشناس معماری

9-انجام بررسی های مقدماتی مواد مورد کار و مواد مصرفی و انتخاب رنگ ها و مصالح و استفاده از بهترین تکنیک به منظور به کارگیری مصالح و رنگ ها

10-انجام تعمیرات لازم براساس طرح های تعمیراتی تحت نظر کارشناسان مربوط و گزارش مسایل و مشکلات مربوط به آنان

11-هماهنگ کردن رنگ های مورد نیاز برای تزیین اماکن و ابنیه

12-همکاری در اجرای پروژه های معماری و طرح های تعمیراتی یا کارشناسان مربوطه

13-نظارت بر کار کارگران تحت نظر و ارایه راهنمایی های لازم و آشنا کردن آنان به ابزار و وسایل و مواد جدید و مورد به کارگیری آن ها

مشاغل قابل احراز:

1-همکاری در دفاتر مهندسین مشاور به عنوان دستیار کارشناس معماری داخلی

2-دستیار در دفاتر فنی و مهندسی بخش دولتی و غیر دولتی و کلیه دستگاه هایی که به نحوی با کارهای طراحی و اجرای ساختمان مرتبط نظیر: وزارت راه و مسکن، شهرداری ها، شوراهای اسلامی، استانداردها و فرمانداری ها

3-دستیار نظارت در اجرای کارهای ساختمانی و معماری

4-دستیار در دفاتر فنی و معماری داخلی

5-در این شغل،شاغل تحت نظارت کارشناس معماری داخلی،وظایف فنی و اجرایی و عملی و در زمینه های معماری داخلی ساختمان و ابنیه را به عهده دارد.

سرفصل درس های مقطع کاردانی معماری داخلی

ردیف نام درس واحد پیش نیاز
1 کاربینی 1
2 مبانی معماری 2
3 آشنایی با تاریخ معماری 2
4 هندسه کاربردی 2
5 جامعه شناسی عمومی 2
6 عکاسی پایه 1
7 ریاضیات و آمار 2
8 شناخت مواد و مصالح 2
9 آشنایی با تاریخ معماری تزئینی (ایران و جهان) 2
10 تربیت بدنی (1) 1
11 دروس عمومی 2
12 مبانی معماری داخلی 2 مبانی معماری
13 کاربرد رایانه در معماری داخلی پایه 1
14 فرم و فضا 1
15 هندسه مناظر و مزایا 1 هندسه کاربردی
16 حجم شناسی و ماکت سازی 1
17 اصول فنی ساختمان پایه 2
18 بیان معماری 2
19 مقررات معماری داخلی 2
20 طرح معماری (رلوه) 2
21 دروس عمومی 2
22 کارورزی (1) 2
23 مهارت مشترک 2
24 مقدمات طراحی معماری 2 مبانی معماری داخلی
25 اصول فنی ساختمان پیشرفته 2 اصول فنی ساختمان پایه
26 مبانی بیان معماری داخلی 2
27 فارسی 2
28 جمعیت و تنظیم خانواده 1 بیان معماری
29 سه درس مهارت مشترک 6
30 یک درس از گروه اخلاق و تربیت اسلام 2
31 مقدمات طراحی معماری داخلی 2 مقدمات طراحی معماری
32 مبانی طرح معماری داخلی 2 طرح معماری (رلوه)
33 متره و برآورد 2 اصول فنی ساختمان پیشرفته
34 تنظیم شرایط محیطی (نور و صدا) 2
35 تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) 2
36 انسان، طبیعت، معماری داخلی 2 مقدمات طراحی معماری
37 زبان خارجی 3
38 مهارت مشترک 2
39 کارورزی (2) 2