کاردانی مدیریت کسب و کار

قابلیت ومهارتهای مشترک فارغ التحصیلان :

الف- ارائه گزارش نویسی و مستندسازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (presentation)

پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات

ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار

چ- سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها

ح- خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی

خ- ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی

د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی

ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE)

ر- تفکر اقتضایی

ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و مهارت های حرفه ای فرغ التحصیلان :

–  اداره واحد های صنفی تولیدی خدمات فنی خدماتی و توزیعی

–  شناخت و بکار گیری مفاد قوانین و مقررات مربوط به کسب و کار

–  انتقال مهارتهای کسب و کار به افراد تحت سرپرستی

–  تاسیس و راه اندازی واحدهای کوچک کسب و کار

–  شناسایی نیازهای مطلوب مشتریان و تامین آنها

–  امور خرید و فروش در سازمانهای دولتی و غیر دولتی

–  انجام کار با رایانه و به کارگیری آن در محیط های کسب و کار

مشاغل قابل احراز :

–  کاردان کسب و کار در بخش های بازرگانی بازاریابی منابع انسانی واحدهای برنامه ریزی بازاریابی واحدهای پشتیبانی فروش و واحدهای لجستیک سازمانها

–  متصدی واحد ارتباط با مشتریان (CRM) در واحدهای کسب و کار

دروس رشته کاردانی مدیریت کسب و کار:

ردیف نام درس تعداد واحد پیش نیاز
1 آمار 2
2 اصول حسابداری 2
3 اصول علم اقتصاد 2
4 کسب و کار از دیدگاه اسلام 2
5 مشتری مداری 2
6 مبانی سازمان مدیریت 2
7 فارسی 3
8 کاربینی 1
9 قوانین و مقررات عمومی 2
10 قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آن 2
11 قوانین ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی 2
12 مقررات استاندارد و کنترل کیفیت 2
13 مدیریت بازاریابی 2 اصول علم اقتصاد
14 مهارت ها و قوانین کسب و کار 2
15 زبان خارجی 2
16 کارورزی 1 2
17 برنامه ریزی و طراحی کسب و کار 2 مهارت ها و قوانین کسب و کار
18 نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسط 2
19 سرپرستی واحدهای کسب و کار 2 مبانی سازمان و مدیریت
20 اصول و مبانی زنجیره تامین 2
21 کاربر فناوری اطلاعات و ارتباطات 2
22 خدمات الکترونیکی 2
23 دو درس عمومی 2
24 خرید و فروش الکترونیکی 2 کاربر فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 قانون فروش 2 مدیریت بازاریابی
26 طراحی و چیدمان فروشگاه 2 مدیریت بازاریابی
27 اخلاق حرفه ای 2
28 جمعیت و تنظیم خانواده 2
29 تربیت بدنی 1 2
30 کارورزی 2 2
31 پروژه 2