بیمه دانشجویی چیست؟

دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و صرفا در طول دوران تحصیل، برای خود سوابق بیمه‌ای ایجاد کنند. طرح بیمه دانشجویان یکی از زیرمجموعه‌های «طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی» بوده و در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. دانشجویان عزیز در بازه سنی ۱۸ الی ۵۰ سال می‌توانند از طریق وب‌سایت خدمات غیر‌حضوری سازمان به نشانی es.tamin.ir و بدون مراجعه به شعب از خدمات این طرح بهره‌مند شوند. بیمه دانشجویی در سه طرح 12، 14 و 18 درصد بوده و پس از ثبت‌نام، حق‌بیمه هر ماه حداکثر تا پایان دو ماه بعد، قابل پرداخت است.

شرایط بیمه

  1. دانشجویان در بازه سنی 18 تا 50 سال می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.
  2. سابقه بیمه دانشجویی، پس از فارغ‌التحصیلی و اشتغال دانشجویان به بیمه اشتغال آنها وصل می‌شود.
  3. در صورتی ‌که متقاضی بیش از 50 سال داشته باشد، باید معادل مازاد سنی، سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشد. ‌
  4. متقاضیان در صورت بهره‌مندی از مستمری بازماندگان نیز می‌توانند در طرح بیمه دانشجویی، ثبت‌نام کرده و از مزایای آن همزمان استفاده کنند.
  5. در صورت بهره‌مندی از پوشش درمانی بیمه متعلق به والدین خود، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نداشته و از خدمات درمانی تأمین اجتماعی برخوردار می شوند.