برای اطلاع از روز و ساعت هفتگی کلاس ها از بخش جستجو نام درس یا کد درس که در سامانه هم آوا ذکر شده است را وارد نموده و ساعت و روز درس مورد نظر را مشاهده نمایید

کددرسگروه درسنام‌درسروزساعت برگزاری کلاسشماره کلاس
15884011آشنایی با تاریخ موسیقی ایرانشنبه08:00-10:00308
81474011تاریخ موسیقی جهان-قرن معاصرشنبه08:00-10:00308
184504011فرم در موسیقی ایرانیشنبه10:00-12:00308
184534011فرم در موسیقی جهانیشنبه10:00-12:00308
184654011فرم موسیقی ایران1شنبه10:00-12:00308
142484011ساز ایرانی3شنبه12:00-14:00308
99554011تمبک نوازیشنبه14:00-16:00309
143074011ساز شناسی موسیقی جهانیشنبه14:00-16:00308
153234011شعر و موسیقیشنبه14:00-16:00308
256254001مدیریت رویدادهاشنبه16:00-18:00202
90894011توسعه پایدار گردشگریشنبه18:00-20:00202
1174040214011خوردنیها و طبیعت انسانیکشنبه08:00-10:00203
157824021شناخت خدمات صنعت گردشگری (جبرانی)یکشنبه08:00-10:00202
174724012عملیات واحدهای اقامتییکشنبه08:00-10:00207
249784011محاوره زبان انگلیسی3یکشنبه09:00-12:00204
439240214012اصول علم تغذیهیکشنبه10:00-12:00203
54094012امور اجرایی غذا و نوشابهیکشنبه10:00-12:00205
1644021آداب سفر در اسلامیکشنبه10:00-12:00207
1042240214012جغرافیا ی ایرانگردی و جهانگردییکشنبه10:00-12:00206
250344021محاسبه نرخ و صدور بلیط (جبرانی)یکشنبه10:00-12:00202
81464012تاریخ موسیقی جهان-تا قرن بیستمیکشنبه12:00-14:00309
228554021کمکهای اولیهیکشنبه12:00-14:00202
1311240124011روشهای پذیرایییکشنبه12:00-15:00203
266334012مکالمه زبان انگلیسی تخصصی2یکشنبه12:00-15:00208
275574012نقشه خوانییکشنبه12:00-15:00206
459040124011اصول و مبانی ارتباطاتیکشنبه13:00-15:00204
51464021اقتصاد گردشگرییکشنبه13:00-15:00207
260934021مردم شناسییکشنبه13:00-15:00205
279044012هارمونی پایهیکشنبه14:00-16:00309
30404012اخلاق حرفه ای در گردشگریدوشنبه10:00-12:00205
36134011اشپزی مدرنیکشنبه15:00-17:00205
16840124011آداب معاشرت و الگوهای رفتارییکشنبه15:00-17:00204
102804021جامعه و غذایکشنبه15:00-17:00203
125904021روانشناسی گردشگرییکشنبه15:00-17:00202
266324021مکالمه زبان انگلیسی تخصصی1یکشنبه15:00-17:00207
361240124011اشپزی کلاسیک ایرانیکشنبه17:00-19:00205
102484021جامعه شناسی فرهنگییکشنبه17:00-19:00203
249774012محاوره زبان انگلیسی2یکشنبه17:00-19:00204
264214021مفاهیم مهمانپذیرییکشنبه17:00-19:00207
44324012اصول فنی ساختمان پایهدوشنبه08:00-10:00305
143840124011آشپزی های آفریقا(مراکش،مصر)دوشنبه08:00-10:00کارگاه آشپزی
15924021آشنایی با تاریخ معماریدوشنبه08:00-10:00206
118204011خلاقیت در هنردوشنبه08:00-10:00207
161304021شناخت موسیقیدوشنبه08:00-10:00308
1839340124011فرانت آفیسدوشنبه08:00-11:00204
59284011بازاریابی در هتلدوشنبه09:00-12:00203
143740124011آشپزی های آسیای میانه(هند،پاکستان)دوشنبه10:00-12:00کارگاه آشپزی
2212074012آیین زندگیدوشنبه10:00-12:00202
88154012تربیت شنوایی(ملودی و گام خوانی)دوشنبه10:00-12:00308
100024021تنظیم شرایط محیطی(نور و صدا)دوشنبه10:00-12:00305
185914021فیزیک صوتدوشنبه10:00-12:00309
244344011مبانی صوت شناسیدوشنبه10:00-12:00309
258424012مدیریت مراکز تفریحیدوشنبه10:00-12:00206
281554012هندسه مناظر و مرایادوشنبه10:00-12:00306
444011آواز ایرانی3دوشنبه11:00-12:30307
1163840124011خانه داریدوشنبه11:00-14:00204
44334011اصول فنی ساختمان پیشرفتهدوشنبه12:00-14:00305
50174012اوقات فراغتدوشنبه12:00-14:00205
486724011برنامه‌ریزی تمرین‌های استقامتی پرورش اندامدوشنبه12:00-14:00201
72984021پیانو عمومی1دوشنبه12:00-14:00309
73034012پیانو عمومی2دوشنبه12:00-14:00309
314544021ریاضیات و کاربرد آن در حسابداریدوشنبه12:00-14:00207
1816240124011غذاهای دریاییدوشنبه12:00-14:00کارگاه آشپزی
184594012فرم و فضادوشنبه12:00-14:00306
244064021مبانی سازمان و مدیریتدوشنبه12:00-14:00206
2572240124011مدیریت عملیات فرانت آفیسدوشنبه12:00-14:00203
256704021مدیریت و سازماندوشنبه12:00-14:00206
486714011مهارت‌های کوچینگ پرورش اندامدوشنبه12:00-14:00201
684011آواز گروهیدوشنبه12:30-14:00307
92074011تصنیف خوانیدوشنبه13:00-11:00307
143640124011آشپزی های آسیای شرقی(چین،کره،ژاپن)دوشنبه14:00-12:00کارگاه آشپزی
31754012ارتباطات میان فرهنگیدوشنبه14:00-16:00205
22934021آمار و احتمالاتدوشنبه14:00-16:00204
22120740112آیین زندگیدوشنبه14:00-16:00202
486734011برنامه‌ریزی تمرین‌های مقاومتی پرورش اندامدوشنبه14:00-16:00201
79704012تاریخ ایران بعد از اسلامدوشنبه14:00-16:00207
88144021تربیت شنوایی(ریتم و فواصل)دوشنبه14:00-16:00308
88164011تربیت شنوایی(نت های تغییر یافته)دوشنبه12:00-14:00308
99964011تنظیم شرایط اقلیمی(تاسیسات مکانیکی)دوشنبه14:00-16:00305
133934021رفتار سازمانیدوشنبه14:00-16:00208
160954021شناخت مواد و مصالحدوشنبه14:00-16:00306
2571840124011مدیریت عملیات خانه داریدوشنبه14:00-16:00203
263944021معماری وهتر جهاندوشنبه14:00-16:00206
266354001مکالمه زبان انگلیسی تخصصی4دوشنبه15:00-18:00208
317340124011ارتباطات میان فردیدوشنبه16:00-18:00204
3212084021تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامیدوشنبه16:00-18:00206
2251144011تربیت بدنیدوشنبه16:00-18:00202
3212124011تفسیر موضوعی نهج البلاغهدوشنبه16:00-18:00205
1230140123ریاضیات و آماردوشنبه16:00-18:00207
137544001زبان دوم2دوشنبه16:00-18:00201
263964012معماری و هنرایراندوشنبه16:00-18:00203
314554012آمار و کاربرد آن در حسابداریدوشنبه18:00-20:00207
802940214012تاریخ تمدن های باستان جهاندوشنبه18:00-20:00206
137494012زبان دومدوشنبه18:00-20:00201
137524001زبان دوم1دوشنبه18:00-20:00201
135064021زیبایی شناسی و آداب غذاییدوشنبه18:00-20:00208
32311540124011ورزش1دوشنبه18:00-20:00202
143154011ساز کلاسیک3سه شنبه08:00-10:00308
158554021شناخت صنعت گردشگریسه شنبه08:00-10:00205
1744440124011عملیات آشپزی کلاسیک ایران1سه شنبه08:00-11:00کارگاه آشپزی
143144012ساز کلاسیک2سه شنبه10:00-12:00308
157614021شناخت تاسیسات گردشگریسه شنبه10:00-12:00205
161524021شناخت هتل و خدمات پشتیبانیسه شنبه10:00-12:00203
1744740124011عملیات آشپزی مدرن1سه شنبه11:00-14:00کارگاه آشپزی
107474001حسابداری دفاتر خدمات مسافرتیسه شنبه12:00-14:00205
143134021ساز کلاسیک1سه شنبه12:00-14:00308
2274540124011کیفیت در هتلسه شنبه13:00-15:00204
249764021محاوره زبان انگلیسی1سه شنبه13:00-15:00203
101324012جاذبه های فرهنگی ایرانسه شنبه14:00-16:00205
22131040123زبان خارجی عمومیسه شنبه15:00-17:00203
2568840124011مدیریت سیستم های اطلاعاتی در صنعت هتلداری(MIS)سه شنبه15:00-17:00204
163744012صدور بلیط مقدماتیسه شنبه16:00-19:00205
36504021اصول آشپزیسه شنبه17:00-19:00203
266344011مکالمه زبان انگلیسی تخصصی3سه شنبه17:00-20:00204
486694011ارزیابی آمادگی و عملکرد در پرورش اندامچهارشنبه08:00-10:00208
485924011ارزیابی آمادگی و عملکرد در جودوچهارشنبه08:00-10:00208
24054021آمار و کاربرد آن در کسب و کارچهارشنبه08:00-10:00203
93484021تغذیه ورزشیچهارشنبه08:00-10:00202
281534021هندسه کاربردیچهارشنبه08:00-10:00307
253954001مدیریت برگزاری مراسم همایشهاو نمایشگاههای بین المللیچهارشنبه08:00-10:00203
174454011عملیات آشپزی کلاسیک ایران2چهارشنبه08:00-11:00کارگاه آشپزی
241664011مبانی بیان معماری داخلیچهارشنبه08:00-11:00305
313184012مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالیچهارشنبه08:00-11:00201
65724021برنامه ریزی و مدیریت پروژه در محیط کسب و کارچهارشنبه10:00-12:00208
77414012پزشکی ورزشیچهارشنبه10:00-12:00209
73104011پیانوی عمومی3چهارشنبه10:00-12:00309
102334021جامعه شناسی عمومیچهارشنبه10:00-12:00202
102354021جامعه شناسی عمومیچهارشنبه10:00-12:00202
486704011روش‌های تمرینی عملکردی پرورش اندامچهارشنبه10:00-12:00207
485934011روش‌های تمرینی عملکردی جودوچهارشنبه10:00-12:00207
129014001روش تحقیق و پروژهچهارشنبه10:00-12:00205
61684012بیان معماریچهارشنبه11:00-13:00307
24234012آمار مقدماتیچهارشنبه11:00-14:00206
314634011تامین مالی کسب و کارهای متوسط و کوچکچهارشنبه11:00-14:00107
171634011طرح معماری(رلوه)چهارشنبه11:00-14:00305
174484001عملیات آشپزی مدرن2چهارشنبه11:00-14:00کارگاه آشپزی
2213094012فارسیچهارشنبه11:00-14:00201
69244011بیومکانیک ورزشیچهارشنبه12:00-14:00204
773640121پزشکی ایرانیچهارشنبه12:00-14:00209
94874021تکنیک ها و ابزار های کارآفرینیچهارشنبه12:00-14:00205
322524021حقوق و اخلاق ورزشیچهارشنبه12:00-14:00202
112934021حقوق ورزشیچهارشنبه12:00-14:00202
477594011روانشناسي کاربردي يوگا- ساختار روانچهارشنبه12:00-14:00203
185154021فرهنگ و مزه سازی غذاچهارشنبه12:00-14:00208
2274340124011کیفیت در آشپزخانهچهارشنبه12:00-14:00207
278984011هارمونی1چهارشنبه12:00-14:00309
246634021مبانی معماریچهارشنبه13:00-15:00306
246654012مبانی معماری داخلیچهارشنبه13:00-15:00307
477604011تغذیه‌ در یوگاچهارشنبه14:00-15:00203
3131340122اقتصاد مقاومتیچهارشنبه14:00-16:00206
22004011آمادگی جسمانی پرورش اندامچهارشنبه14:00-16:00204
322584011آمادگی جسمانی دفاع شخصیچهارشنبه14:00-16:00204
322754011آمادگی جسمانی ورزش‌های رزمیچهارشنبه14:00-16:00204
22674021آمارچهارشنبه14:00-16:00206
150824011سلیقه سازی اجتماعی در رستورانچهارشنبه14:00-16:00305
485954011فنون پیشرفته‌ی پرتابی جودوچهارشنبه14:00-16:00107
485964011فنون پیشرفته‌ی خاک جودوچهارشنبه14:00-16:00107
186904021فیزیولوژی انسانیچهارشنبه14:00-16:00202
228704012کمکهای اولیه پزشکیچهارشنبه14:00-16:00209
256854012مدیریت سیستم بهداشت(HACCP)چهارشنبه14:00-16:00208
259484011مراحل آموزش آمادگی جسمانی تندرستیچهارشنبه14:00-16:00204
260074011مراحل آموزش فنون بوکس یک1چهارشنبه14:00-16:00204
485944011مهارت‌های کوچینگ جودوچهارشنبه14:00-16:00107
2746240114012نقش و جایگاه واحدهای صنفی کوچک و متوسطچهارشنبه14:00-16:00206
2213094021فارسیچهارشنبه14:00-17:00201
22130940122فارسیچهارشنبه14:00-17:00201
265074011مقدمات طراحی معماریچهارشنبه14:00-17:00307
106494012حجم شناسی و ماکت سازیچهارشنبه15:00-17:00306
322784012گونه‌شناسی و اصول یوگاچهارشنبه15:00-17:00201
25894021آناتومی انسانیچهارشنبه16:00-18:00202
652340114012برنامه ریزی و طراحی کسب و کارچهارشنبه16:00-18:00206
652340122برنامه ریزی و طراحی کسب و کارچهارشنبه16:00-18:00206
102394012جامعه شناسی غذاچهارشنبه16:00-18:00205
127374021رژیم های غذاییچهارشنبه16:00-18:00208
474864011فنون و ضربات پایه‌ی دست دفاع شخصیچهارشنبه16:00-18:00204
477054011فنون و ضربات پایه‌ی دست ورزش‌های رزمیچهارشنبه16:00-18:00204
313254011قوانین مالی و محاسباتیچهارشنبه16:00-18:00204
244044021مبانی سازمان و مدیریتچهارشنبه16:00-18:00203
259544011مراحل آموزش ایروبیک و استپ تندرستیچهارشنبه16:00-18:00204
259934011مراحل آموزش سیستم های تمرین پایهچهارشنبه16:00-18:00204
313164021مبانی ریاضیات در حسابداریچهارشنبه17:00-19:00205
322544012ورزش‌های ذهنی – حرکتیچهارشنبه17:00-19:00201
146094011سرپرستی واحدهای کسب و کارچهارشنبه18:00-20:00206
45894011اصول و مبانی ایروبیک و استپچهارشنبه18:00-20:00204
480640111اصول مربی گریپنج شنبه08:00-10:00201
48064011اصول مربی گریپنج شنبه08:00-10:00201
313234011بهایابی(1)پنج شنبه08:00-10:00204
322794012تمرین‌های آماده‌سازي یوگا و آناتومي آن‌هاپنج شنبه08:00-10:00301
221114401231دانش خانواده و جمعیتپنج شنبه08:00-10:00202
125664021روانشناسی عمومیپنج شنبه08:00-10:00202
59384001بازاریابی و فروش در صنعت گردشگریپنج شنبه09:00-11:00203
129344012روش تحقیق درمدیریت کسب و کارپنج شنبه09:00-13:00205
40754021اصول حسابداریپنج شنبه10:00-12:00205
46904011اصول و مبانی زنجیره تامینپنج شنبه10:00-12:00207
2212074011آیین زندگیپنج شنبه10:00-12:00202
77364012پزشکی ایرانیپنج شنبه10:00-12:00206
313144021حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانیپنج شنبه10:00-12:00205
300484021روان شناسی عمومیپنج شنبه10:00-12:00202
192134012قوانین و مقررات آمادگی جسمانی و ایروبیکپنج شنبه10:00-12:00208
192844012قوانین و مقررات عمومیپنج شنبه10:00-12:00203
253554001مدیریت بازاریابی گردشگریپنج شنبه11:00-14:00206
45824012اصول و مبانی آمادگی جسمانیپنج شنبه12:00-14:00201
107744011حسابداری شرکت های سهامیپنج شنبه12:00-14:00203
313204011حسابداری شرکتهای سهامیپنج شنبه12:00-14:00203
313154012حسابداری شرکتهای غیرسهامیپنج شنبه12:00-14:00204
3131540122حسابداری شرکتهای غیرسهامیپنج شنبه12:00-14:00204
193344012قانون نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی آنپنج شنبه12:00-14:00206
228534012کمکهای اولیهپنج شنبه12:00-14:00209
253464011مدیریت بازاریابی خدماتپنج شنبه12:00-14:00206
2652540111مقررات استاندارد و کنترل کیفیتپنج شنبه12:00-14:00207
2213104011زبان خارجی عمومیپنج شنبه12:00-15:00207
43884021اصول علم اقتصادپنج شنبه13:00-16:00202
244844021مبانی علم اقتصادپنج شنبه13:00-16:00202
313174012اصول حسابرسیپنج شنبه14:00-16:00205
65254011برنامه ریزی و طراحی کسب و کارپنج شنبه14:00-16:00206
314604012حقوق بیمه تامین اجتماعی و کارپنج شنبه14:00-16:00203
129964012رشد و یادگیری حرکتیپنج شنبه14:00-16:00201
1299640121رشد و یادگیری حرکتیپنج شنبه14:00-16:00201
314624012قوانین بورس و حسابداریپنج شنبه14:00-16:00207
2533940122مدیریت بازاریابیپنج شنبه14:00-16:00203
253394012مدیریت بازاریابیپنج شنبه14:00-16:00203
477624011تمرین‌های خم به جلو و عقب یوگا و آناتومي آن‌هاپنج شنبه15:00-17:00201
313264011زبان تخصصی حسابداریپنج شنبه15:00-17:00204
136754011زبان تخصصی حسابداریپنج شنبه15:00-17:00204
64674011برنامه ریزی تمرینپنج شنبه16:00-18:00201
322574011برنامه‌ریزی تمرین دفاع شخصیپنج شنبه16:00-18:00201
322744011برنامه‌ریزی تمرین ورزش‌های رزمیپنج شنبه16:00-18:00201
314644021حسابداری دارائی ها و بدهی های غیرجاریپنج شنبه16:00-18:00107
111664012حقوق تجارتپنج شنبه16:00-18:00201
111664021حقوق تجارتپنج شنبه16:00-18:00206
1116640122حقوق تجارتپنج شنبه16:00-18:00207
1872740121فیزیولوژی ورزشیپنج شنبه16:00-18:00207
187274012فیزیولوژی ورزشیپنج شنبه16:00-18:00207
252714011مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)پنج شنبه16:00-18:00205
314594012مدیریت سرمایه گذاریپنج شنبه16:00-18:00203
262804021مشتری مداریپنج شنبه16:00-18:00204
477634011تمرین‌های ايستاده و نشسته یوگا و آناتومي آن‌هاپنج شنبه17:00-19:00201
314564012برنامه ریزی توسعهپنج شنبه18:00-20:00202
314574021تکنیک های مدیریت مالیپنج شنبه18:00-20:00207