اطلاعیه های کاربردی

اطلاعیه های دانشجویان

اطلاعیه زمان تشکیل کلاس های توجیهی کاردانی و کارشناسی کلیه رشته های ورودی مهر ماه 1402

برنامه زمانبندی کلاس های توجیهی کاربینی دانشجویان ورودی جدید (مهر 1402) 4021 به تفکیک رشته تحصیلی

ردیف رشته روز تاریخ ساعت شماره کلاس
1 کارشناسی مدیریت هتلداری – مدیریت گردشگری – آشپزی ملل – کاردانی معماری داخلی دوشنبه 13/09/1402 13- 12 107
2 کلیه رشته های موسیقی دوشنبه 13/09/1402 17- 16 107
3 کاردانی هتلداری و گردشگری – کارشناسی آمادگی جسمانی و پرورش اندام سه شنبه 14/09/1402 13- 12 107
4 کلیه رشته های کاردانی ورزشی و کاردانی یوگا چهار شنبه 15/09/1402 9- 8 202
5 کاردانی حسابداری امور مالی –  مدیریت کسب و کار پنج شنبه 16/09/1402 13- 12 203

توجه: حضور کلیه دانشجویان ورودی جدید در کلاس های ذکر شده الزامی می باشد

برنامه زمانبندی کلاس های توجیهی کارورزی 1 و 2  دانشجویان ورودی جدید (مهر 1402) 4021 به تفکیک رشته تحصیلی

ردیف رشته روز تاریخ ساعت شماره کلاس
1 کاردانی هتلداری – گردشگری – آشپزی دوشنبه 13/09/1402 10- 9 107
2 کارشناسی هتلداری- گردشگری و معماری داخلی دوشنبه 13/09/1402 10- 9 107
3 کاردانی و کارشناسی حسابداری امور مالی پنج شنبه 16/09/1402 15- 14 203
4 کاردانی و کارشناسی مدیریت کسب و کار پنج شنبه 16/09/1402 15- 14 203

توجه: حضور کلیه دانشجویان ورودی جدید در کلاس های ذکر شده الزامی می باشد

اطلاعیه های مدرسین