بخشی از آیین نامه قوانين و مقررات شرکت در جلسات آزمون

دانشجوی گرامی این قوانین بسیار مهم می باشند، لطفا به صورت دقیق مطالعه نمایید :

الف – آزمون های حضوری

 1. دانشجویانی می توانند در جلسه آزمون شرکت نمایند که دارای ثبت نام کامل ، دارای مدارک و پرونده آموزشی و اداری کامل و بیش از تعداد جلسات اعلام شده در قوانین آموزشی غیبت نداشته باشند.
 2. در صورت شرکت دانشجویانی که دارای ثبت نام ، مدارک و پرونده آموزشی و اداری کامل نباشند و بیش از تعداد جلسات اعلام شده در قوانین آموزشی غیبت داشته باشند ( ذکر شده در ماده یک ) در آزمون و حتی داشتن برگه آزمون نمره آن درس برای دانشجو ، صفر در نظر گرفته می شود.
 3. لطفا به روز ، تاریخ و ساعت اعلام شده آزمون ها دقت نمایید در صورت تاخیر دانشجو و شروع آزمون از ورود دانشجویان جلوگیری بعمل می آید.
 4. فرآيند برگزاری آزمون طبق جدول اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی و صفحه اختصاصی دانشجویان طبق روز ، تاریخ و ساعت اعلام شده انجام می گردد، درب هاي ورود به جلسه آزمون راس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد . لذا دانشجویان بايد قبل از بسته شدن درب هاي ورودي در محل برگزاری آزمون حاضر باشند.
 5. نشانی محل برگزاری آزمون در ذيل كارت مجوز ورود به جلسه و شركت در آزمون درج شده است.
 6. دانشجویان مي‌توانند پس از پرينت كارت ورود به جلسه و شركت در آزمون نسبت به شناسايي محل برگزاری آزمون اقدام نمايند.
 7. دانشجویان می بایست چند خودکار با رنگ های مختلف ( آبی ، مشکی ، قرمز ، سبز و … ) ، لاک غلط گیر، مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك‌كن، مداد تراش و سنجاق همراه داشته باشند.
 8.  به همراه داشتن پرینت کارت مجوز ورود به جلسه و شرکت در آزمون ، کارت دانشجویی ، کارت ملی و کارت بیمه برای حضور در جلسه آزمون برای دانشجویان الزامی است و از ورود دانشجویان بدون کارت های ذکر شده و محافظ ویژه آنها در جلسه آزمون جلوگیری می گردد .
 9. کارت شناسایی دانشجویان می بایست ممهور به مهر واحد ثبت نام و تاریخ اعتبار در ترم / پودمان جاری باشد در غیر این صورت از ورود دانشجویان بدون کارت شناسایی دارای اعتبار در ترم جاری در جلسه آزمون جلوگیری می گردد .
 10. کارت مجوز ورود به جلسه و شرکت در آزمون تایید شده توسط واحد آموزش می بایست همراه دانشجو باشد، در غیر این صورت از ورود دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه ، در جلسه آزمون جلوگیری می گردد.
 11. کارت های شناسایی تا پایان آزمون می بایست بر روی سینه نصب یا بر روی صندلی موجود باشد.
 12. دانشجویان 45 الی 30 دقیقه قبل از آزمون در مرکز آموزش و یا مکان برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
 13. دانشجویان 15 دقیقه قبل از ساعت آزمون در محل برگزاری و کلاس مورد نظر برای آزمون حضور داشته باشند.
 14. دانشجویان موظف هستند ، در طول برگزاری آزمون ، آرامش و سكوت جلسات آزمون را  حفظ نمايند.
 15. در صورت داشتن سوال فقط دست خود را بلند و از صدا کردن استادان و ناظران خودداری نمایید.
 16. قبل از استقرار بر روی صندلی ها ، شماره صندلي را با شماره اعلام شده تطبیق دهند ( هرگونه جابجايي در شماره صندلي تخلف محسوب مي­شود ) .
 17. امضاء نمودن برگه اعلام حضور در جلسه آزمون توسط دانشجویان الزامی می باشد ، درغیر اینصورت مسایل و مشکلات بوجود آمده بر عهده دانشجو می باشد و جلسات آزمون را  قبل از انجام حضور و غياب توسط عوامل اجرايي آزمون ، ترك ننمایند.
 18. پرسش های تشریحی و تستی در برگه های آزمون با خودکار آبی و یا مشکی پاسخ داده شوند.
 19. در خصوص پرسش های تستی که به صورت برگه یا دفترچه ارایه می شود و به همراه آن برگه پاسخنامه ارایه می گردد ، در جلسه‌ آزمون‌ به‌ هر دانشجو يك‌ پاسخنامه‌ داده‌ مي‌شود. در مستطيل‌ بالاي‌ پاسخنامه‌ شماره‌ دانشجو ‌، نام‌‌خانوادگي‌ و نام‌، كد و نام رشته‌ آزمون دانشجو داوطلب‌ درج شده ‌است‌ یا دانشجو می بایست آن را تکمیل نماید . نمونه‌ قسمتي‌ از پاسخنامه‌ در سامانه موجود می باشد‌ كه‌ بايد پس‌ از ملاحظه‌ آن‌ به‌ نكته های مهم ذیل توجه‌ گردد.
 20.  در مستطيل بالاي ‌پاسخنامه ‌مطلقاً نبايد چيزي ‌نوشت ‌يا علامتي‌ گذاشت‌ و به‌ غير از محل هاي‌ مشخص‌ شده‌ در روي‌ پاسخنامه‌ از نوشتن‌ و يا علامتگذاري‌ در ساير محل ها خودداري‌ شود، در غير اين صورت ‌فرد به ‌عنوان‌ متخلف‌ تلقي‌ و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون مصوب مجلس محترم شوراي اسلامي با وي‌ رفتار خواهد شد.
 21.  دانشجو به‌ محض‌ دريافت‌ پاسخنامه‌ بايد شماره‌ آن‌ را با شماره‌ صندلي‌ و شماره‌ كارت‌ شركت در آزمون خود مقايسه‌ كند تا مطمئن‌ شود بين‌ آنها هيچ‌ اختلافي‌ نيست‌ و درصورت‌ مشاهده‌ تفاوت‌، بي‌درنگ‌ موضوع‌ را به‌ نزديك ترين‌ مراقب‌ جلسه‌ اطلاع‌ دهد و موضوع‌ را دنبال‌ كند تا اختلاف‌ برطرف‌ شود. و در صورت خالی بودن این قسمت ها ، آنها را در زمان اخذ برگه ها به طور دقیق و خوانا تکمیل نماید.
 22.  دانشجو‌ بايد محل‌ مخصوص‌ جوابي‌ را كه‌ در پاسخنامه‌ براي‌ هر سوال‌ در نظر مي‌گيرد فقط به‌ وسيله‌ مداد سياه‌ نرم‌ پررنگ ( نه‌ خودكار و نه‌ مدادكپي‌ و… ) كاملاً پركند ( براي‌ آگاهي‌ از طرز پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ هر جواب‌ به‌ نمونه‌ پاسخنامه‌ موجود در سامانه كه‌ در آن‌ به‌ سوال هاي‌ شماره‌ 1 ، 2 ، 3 و4 به‌ترتيب‌ پاسخ هاي‌ فرضي‌ 2، 4، 3 و 1 داده‌ شده‌ است‌ توجه‌ شود ).
 23.  چون‌ پاسخنامه‌ به‌ وسيله‌ ماشين‌ علامت‌‌خوان‌ تصحيح‌ مي‌شود، از كثيف‌ كردن‌ و تاكردن‌ و يا گذاشتن‌ هر گونه‌ علامت‌ و اثري‌ بر روي ‌پاسخنامه خودداري‌ شود.
 24. جواب ها بايد فقط در پاسخنامه‌ با پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ آنها و به‌ وسيله‌ مداد سياه نرم‌ پررنگ‌ مشخص‌ شود. پركردن‌ محل‌ پاسخها بايد پر رنگ‌ و يكسان‌ و يكنواخت‌ باشد. پاسخهايي‌ كه‌ به‌ هر نحو ديگر در پاسخنامه‌ (مثلاً به جاي‌ پركردن‌ محل‌ مخصوص‌ علامت‌ ضربدر «×» و يا نقطه گذاشته‌ و يا بطور يكنواخت‌ پررنگ‌، پرنشود) يا در دفترچه‌ آزمون‌ علامتگذاري‌ يا نوشته‌ شود قابل‌ تصحيح‌ و نمره‌گذاري‌ با ماشين‌ نيست‌ و به‌ همين‌ علت‌ به‌ هيچ‌وجه‌ به‌ حساب‌ نمي‌آيد.
 25. دانشجویان توجه داشته باشند پاسخ غلط در آزمون نمره منفي نخواهد داشت.
 26. ذکر نام و نام خانوادگی ، شماره صندلي، شماره شناسایی و نام استاد برروي تمامي برگه ­هاي پاسخ­نامه و اوراق و برگه آزمون در شروع جلسه توسط دانشجویان الزامی است.
 27. ذکر نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی برروی برگه اضافی پاسخ آزمون و درخواست منگنه نمودن آن توسط دانشجویان الزامی است در غیر اینصورت مسایل و مشکلات به وجود آمده برعهده دانشجو می باشد.
 28. دانشجویان می بایست برگه­هاي آزمون منگنه شده را تفكيك و جداسازي ننمایند.
 29. لطفا بعد از شروع آزمون در جلسه آزمون حداقل به مدت 45 دقیقه در جلسه حضور داشته باشید تا سایر دوستان شما که در ترافیک مانده اند به جلسه آزمون برسند.
 30. پس از شروع آزمون  ، دانشجوی كه با تأخير  وارد جلسه آزمون می گردد ، در صورتي مي­تواند در جلسه امتحان شركت نمايد كه هيچ دانشجوی که در آزمون مربوطه شرکت نموده ، جلسه آزمون را ترك ننموده باشد.در صورت خروج یک نفر از جلسه آزمون امکان پذیرش دانشجویان با تاخیر در جلسه آزمون میسر نمی باشد.
 31. از آوردن وسايل اضافي مانند كيف دستي، ساك دستي، كتاب، جزوه، یادداشت ، تلفن همراه، پيجر ، ماشین حساب (بدون مجوز) ، mp3pleyer ، hands free و غيره به محل برگزاری آزمون ، اكيداً خودداري نمايند. در غیر این صورت از ورود دانشجویان در جلسه آزمون جلوگیری می گردد و همراه داشتن این وسایل  تقلب محسوب می گردد و دانشجو به عنوان متخلف تلقي و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون با وي رفتار خواهد شد.
 32. از آنجا كه محلی براي نگهداری وسايل اضافي در محل برگزاری آزمون پيش بينی نمی شود، لذا از دانشجویان تقاضا مي شود كه به هيچ وجه اين قبيل وسايل را به همراه خود به محل برگزاری آزمون نياورند در غيراينصورت مسووليت حفظ و نگهداري آنها به عهده شخص دانشجو خواهد بود و کارکنان محل برگزاری آزمون هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
 33. دانشجویان از انجام اعمال یا رفتاری  كه موجب اختلال يا وقفه در برگزاری  آزمون گردد، بپرهیزند و در طول برگزاری آزمون فقط به برگه آزمون خود توجه داشته باشید و از نگاه کردن به اطراف خود خودداری نمایید ، در غیر اینصورت تقلب محسوب می گردد.
 34.  دانشجویان می بایست از انجام اعمالي مانند استفاده از تلفن همراه ، ماشین حساب ( بدون مجوز ) ، mp3pleyer ، hands free ، نگاه كردن به ورقه ديگران ، صحبت كردن با يكديگر، استفاده غيرمجاز از يادداشت ، كتاب ، جزوه و از تبادل ورقه ، در جلسات آزمون بپرهیزند ، در غیر اینصورت تقلب محسوب می گردد.
 35. استفاده از ماشین های حساب حافظه دار مجاز نمی باشد . در غیر اینصورت تقلب محسوب می گردد . استفاده از ماشين حساب منحصراً با مارك هاي (SHARP EL-531WH وSHARP EL-509W ) در جلسه آزمون مجاز مي باشد.
 36. چنانچه فرد دیگری بجاي دانشجو در جلسه آزمون حضور داشته باشد ، تقلب محسوب می گردد و مستوجب عواقب قانوني شده و با دانشجو و شخص جایگزین طبق قوانین رفتار خواهد شد و آنها به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی خواهند شد.
 37. دانشجویان مستندات و مدارك آزمون را از جلسه آزمون خارج ننمایند . هنگام خروج برگه آزمون را به ناظران تحویل نمایید و از گذاشتن پاسخ بر روی صندلی و میز خودداری نمایید.
 38. هنگام خروج از جلسه آزمون به منظور جلوگیری از سر و صدا و حفظ آرامش برای سایر دانشجویان در حال آزمون از تجمع در راهرو ، کلاس ها و فضای باز مرکز خودداری نمایید.
 39. در صورت غیبت در جلسه آزمون ، نمره آن درس صفر منظور می گردد و در صورت موجه کردن آن درس حذف می گردد و در هر دو صورت دانشجو مي بایست در آن درس ثبت نام ، در کلاس ها و در آزمون آن درس شرکت نماید .
 40. در صورت قطع برق در مکان خود باقی مانده تا ناظران آزمون دستور العمل های لازم به منظور روش برگزاری آزمون را اعلام نمایند .
 41. در صورت نگهداری تلفن های همراه در خارج از محل برگزاری آزمون ، تلفن های همراه می بایست خاموش باشند و تلفن های در حالت بی صدا و لرزش به عنوان تقلب محسوب می گردند.

ب – آزمون های به هنگام : روی خط ( Online )

 1. دانشجویانی می توانند در جلسه آزمون شرکت نمایند که دارای ثبت نام کامل ، دارای مدارک و پرونده آموزشی و اداری کامل و بیش از تعداد جلسات اعلام شده در قوانین آموزشی  غیبت نداشته باشند.
 2. در صورت شرکت دانشجویانی که دارای  ثبت نام ، مدارک و پرونده آموزشی و اداری کامل نباشند و بیش از تعداد جلسات اعلام شده در قوانین آموزشی  غیبت داشته باشند (ذکر شده در ماده یک ) در آزمون و حتی داشتن برگه آزمون نمره آن درس برای دانشجو ، صفر در نظر گرفته می شود .
 3. لطفا به روز ، تاریخ و ساعت اعلام شده آزمون ها دقت نمایید در صورت تاخیر دانشجو و شروع آزمون سامانه آزمون برای ورود دانشجویان بسته می گردد .
 4. فرآيند برگزاری آزمون طبق جدول اعلام شده در پایگاه اطلاع رسانی و صفحه اختصاصی دانشجویان طبق روز ، تاریخ و ساعت اعلام شده انجام می گردد ، سامانه آزمون راس ساعت اعلام شده بسته خواهد شد . لذا دانشجویان بايد قبل از بسته شدن سامانه ، از طریق شبکه اینترنت آزمون خود را ارایه نمایند.
 5. این تاریخ حداکثر زمان آزمون می باشد و دانشجویان می توانند بعد از ثبت نام کامل و تکمیل پرونده آموزشی و اداری خود و تایید ثبت نام نهایی آنها توسط مرکز آموزش ، از همان تاریخ تایید تا روز ، تاریخ و ساعت تعیین شده آزمون در صفحه اختصاصی دانشجو و سامانه فقط یک بار اقدام به ارایه آزمون نمایند.
 6. در صورتیکه دانشجویان در این فاصله زمانی اقدام به ارایه آزمون ننمایند سامانه و قسمت آزمون آنها بسته و جهت ارایه آزمون می بایست مجددا ثبت نام به عمل آورند.
 7. برگزاری آزمون به صورت بهنگام (online ) و براساس هر دوره – درس دارای زمان معین می باشد ، بعد از پایان زمان آزمون و یا اعلام دانشجو به صورت کلیک بر روی گزینه پایان ، سامانه آزمون قفل گردیده و نتیجه آزمون به دانشجو اعلام می گردد.  
 8. در دوره هایی که دارای دروس عملی یا کارورزی می باشند ، زمان و مکان برگزاري آزمون کتبي و عملی در سامانه اعلام می گردد.
 9. کلیه قوانین و مقررات مرتبط با آزمون های حضوری برای ماده هشت بند ب ( در دوره هایی که دارای دروس عملی یا کارورزی می باشند ) عینا صادق بوده و لازم الاجرا می باشد.
 10. دانشجویان پرينت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی ، عملی و … را می توانند از روی صفحه اختصاصی خود دریافت نمایند.
 11. دانشجویان در روز آزمون پرينت کارت ورود به جلسه آزمون , اصل فيش پرداختي , شناسنامه يا کارت ملي را نيز به همراه داشته باشند.
 12.  در صورت بروز هر گونه اشکال و يا نياز به ويرايش احتمالي اطلاعات ,  دانشجویان مي توانند در تاریخ و مکان اعلام شده مراجعه نمايند.
 13. غيبت در آزمون پاياني ترم در هر درس ، موجب اخذ نمره صفر در امتحان آن درس و در صورت موجه بودن غیبت ، موجب حذف آن درس مي شود و دانشجو موظف است دوباره در آن درس نام نويسي نمايد .

باتوجه به استاندارد بودن سوال های دروس در آزمون های به هنگام  روی خط ( online ) و ارایه پاسخ در پایان آزمون به دانشجو ، درخواست تجدید نظر مورد قبول نمی باشد.

پيشاپيش از بذل توجه و رعايت ضوابط و مقررات ذكر شده از سوي دانشجویانی محترم تشكر و قدرداني مي شود .

اين جانب با اطلاع از کليه مفاد ، موارد و نکته‌های مطرح شده در منوی اصلی و  آیین نامه قوانين و مقررات شرکت در جلسات آزمون و آیين نامه انضباطی مصوب جلسه 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/6/1374 و به استناد بند اول از مصوبات جلسات 429 و 430 آن شورا به تاریخ های 21/07/1377 و 05/08/1377 شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب 16/03/1389 خود را متعهد و ملزم به رعايت کامل و اجرای دقیق آن می دانم، در غير اينصورت مرکز آموزش می تواند طبق قانون و مقررات اقدام نمايد و  جبران خسارت ، ضرر ، زيان و عدم النفع وارده به مرکز آموزش  بر عهده اين جانب مي باشد و هر گونه تصميم اتخاذ شده از طرف مرکز آموزش را بطور كامل قبول داشته و لازم الاجرا مي دانم و چنانچه در هر مرحله اي از ثبت نام ، تحصیل و آزمون مشخص شود که این جانب فاقد یکی از شرایط مربوط به مقررات تحصیل در مرکز آموزش می باشم و یا در تكميل فرم ها و کاربرگ های اعلام شده ، اصل حد اعلای حسن نیت و صداقت را رعایت نکرده ام و مطالبي خلاف واقع اظهار نموده ، بلافاصله از ادامه تحصيل اینجانب جلوگيري به عمل آمده و ثبت نام اینجانب باطل (کان لم يکن) تلقي خواهد شد و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب نموده و برابر مقررات با این جانب رفتار خواهد شد.

 

دانلود فایل آیین نامه